Fagstoff

Er det forskjell på salg og markedsføring?

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Travle mennesker

Vet du forskjellen på salg og markedsføring? Begrepene brukes gjerne om hverandre, og de er til sjuende og sist to sider av samme sak. Det handler om de aktiviteter som skal til for å få kunden til å kjøpe et produkt som dekker hans eller hennes behov. Men noen forskjeller er det likevel.

Lenker:

Les mer om salg her: Hva menes med salg?  

 

Les mer om markedsføringsbegrepet her: Markedsføring  

 

Kari TraaMarkedsføring kan handle om design.
Fotograf: Rolf M Aagaard
 

Bilde av en Apple iPad og Samsung Galaxy TabMarkedsføring kan handle om merkevarebygging.
Fotograf: Robert Vos
 

 

Fisketorget i BergenSalg handler om å selge produktet.
Fotograf: Sigmund Krøvel-Velle
 

 

 

Klikk her for en fem minutters innføring i markedsføringens verden: Markedsføring på fem minutter 

Salg og markedsføring

Svært forenklet kan vi si at salg innebærer at kunden kjøper et produkt mot betaling.

Markedsføring kan defineres som «alle de fasene i et arbeid som går ut på å tilfredsstille kundens behov slik at vi tjener penger på det». Dette er en fri oversettelse av Philip Kotlers klassiske definisjon. Kotler regnes som dagens største autoritet innenfor markedsføring.

Mer detaljert kan vi si at forskjellen på salg og markedsføring er følgende (kilde: Industrichannel.com):

1) Markedsføring er et videre begrep enn salg. Markedsføring handler om følgende valg: målgruppe, produktkvalitet, produktutvikling og innovasjon, pris, hvor produktet skal selges (distribusjon), design og emballasje, reklame, salgsstrategi og så videre. Salg er med andre ord en del av markedsføringen.

2) Markedsføring handler om å skape etterspørsel etter et produkt, eller produsere et produkt som dekker etterspørselen i markedet. Salg handler om å dekke disse behovene. 

3) Markedsføring skal bidra til å gi produktet et merkevareimage i markedet, mens salg handler om å selge selve produktet. 

4) Markedsføring er en indirekte aktivitet som henvender seg til større deler av målgruppen, mens salg er en direkte aktivitet rettet mot enkeltindivider. Det betyr at salg handler om å være i direkte kontakt med markedet og kundene i salgsøyeblikket.

5) Markedsføring innebærer å skape potensielle kunder, mens salg handler om å omgjøre de potensielle kundene til konkrete ordrer eller kjøp. 

Selv om det er forskjell på markedsføring og salg, er aktivitetene knyttet sammen med det målet å skape økte inntekter for en virksomhet.