Fagstoff

Opplæring

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Pc

Som for alle nye systemer må brukerne få opplæring før et nytt kontorstøttesystem tas i bruk.

 

Gjennomføring av kurs i kontorstøttesystemer er grundig behandlet i kompetansemål 6 i faget Bruker og driftsstøtte.

Relatert innhold