Fagstoff

Ordna forhold?

Publisert: 06.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Ordnede forhold (kollasje)

Hva vil det si å være mann eller kvinne i et samfunn? I samfunnsvitenskapene snakker man om manns- og kvinnekulturer: Det er ulike normer, forventninger og uttrykksmåter knytta til det å være mann og kvinne. Manns- og kvinnerollene varierer dessuten fra land til land, og de endrer seg over tid. Samtidig fins det i alle samfunn en god del mennesker som opplever at manns- og kvinnerollene som ser ut til å passe for flertallet, ikke passer for dem.

 

I kapitlet "Ordna forhold?" finner du både intervju, noveller, essay, brev, plakater og avisartikler til temaet kjønnsroller. Dersom du vil lese deg litt opp på temaet før du begynner på oppgavene, finner du ei lenke til fagstoff om kjønnsroller nederst på sida.

 

Relatert innhold

Til fordypning