Oppgave: Drøfte

Ungdomsspråk – kebab og salsa

Publisert: 27.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Servering av doner kebab

I artikkelen om ungdomsspråk så vi at ungdom er mer tilbøyelig til å bruke slang, og de er raskere til å ta til seg nye ord enn voksne. Påvirkningen kommer fra engelsk, men også fra mange andre språkområder. I norsk er innslag fra arabisk, persisk, tyrkisk, urdu og spansk vanlig. Her skal vi se på hvordan ungdomsspråket påvirkes av disse språkene og kulturområdene og gjøre noen oppgaver i tilknytning til dette.

Kebab eller wollah og salsa

Blandingsspråk hos ungdom har en multietnisk opprinnelse, det vil si at lånordene er hentet fra andre land og kulturer. I tillegg til engelsk, er arabisk, persisk, tyrkisk, urdu og spansk viktige inspirasjonskilder. Slangord med opprinnelse i arabisk, tyrkisk, urdu og persisk har ofte blitt kalt kebabnorsk eller wollahnorsk, og slangord med opphav i spansk, blir ofte kalt salsanorsk.

Vanlige slangord er beib for jente, party for fest, adios for ha det, gerro for sigarett, loco for gal, kæbe for jente eller sjpa/schpaa for bra. Hvilke språk tror du disse ordene har opprinnelse i?

Språk engasjerer! I dette klippet hører vi ungdommer med minoritetsbakgrunn ha en språkdebatt.

Ungdom diskuterer språk
Leverandør: NRK
 

Oppgave

 • Hva er utgangspunkt for språkdebatten disse ungdommene har?
 • Hvilke slangord hører dere? Noter!
 • Er det bare slangord som kjennetegner kebabnorsk? Noter andre kjennetegn dere hører.
 • Hvor ligger Holmlia? Hvorfor tror dere programlederen har valgt å lage dette innslaget fra Holmlia?
 • Hvilken språkgruppe tilhører persisk (iransk)? Stemmer det at det er et gammelt språk?
 • Hvilken språkgruppe tilhører hovedspråket i Marokko?

I dette klippet får vi enda et innblikk i hvordan kebabnorsk, eller wollahnorsk, brukes på Holmlia, og vi besøker en bydel i Stockholm for å se på hvordan blandingsspråket brukes der.

Ungdom og slang
Leverandør: NRK
  

Oppgaver

 • Hva kan være grunnen til at kebabnorsk først ble tatt i bruk på Holmlia?
 • Hva betyr "wollah"?
 • Hva er opprinnelsen til ordet "kæbe"? Fra hvilket språkområde er det hentet? Hva tenker du om at nedsettende uttrykk brukes om jenter?
 • Hva har bydelen Rågsved til felles med Holmlia?
 • Hvilken funksjon kan blandingsspråk/kebabspråk ha?
 • Hva kan grunnen være til at mange slangord uttrykker tabuer?

Kebabnorsk ... gatenorsk ... asfaltnorsk...multietnolekt?

En språkundersøkelse fra 2008 blant Oslo-ungdom med og uten minoritetsbakgrunn  avdekket at det multietniske blandingsspråket ble brukt av minoritetsungdommer, så vel som etnisk norske. Undersøkelse om kebabnorsk omtaler funnene. Forskerne fant at ungdommene markerte sin sosiale tilhørighet til storbyen og/eller minoriteter når de brukte blandingsspråket. Det var også viktig å distansere seg fra enkelte bydeler. Østkantungdom brukte det multietniske språket for å signalisere at de ikke hørte hjemme på vestkanten.

Den samme undersøkelsen stadfestet at uttrykket kebab om blandingsspråket opplevdes som stigmatiserende, og at det ble forbundet med dårlig norsk. Ungdommene foretrakk uttrykk som asfaltnorsk eller gatenorsk, noe som igjen understreker at storbytilhørigheten er viktig.

Det multetniske språket har blitt flittig brukt i hip-hop-tekster. Hip-hop-gruppa Minoritet1 omtaler og bruker kebabnorsk på denne måten:

Jeg er gutten som chiller’n og alltid
tar det med ro
viser en finger og sier ”fuck you”
driter rett opp på norsken,
jeg rapper på Norsk 2
så sett deg ned og chill, kebab shit
det er jeg som får det til
leker med ord som det var et
rapspill

(Minoritet1, fra Vi lever en gang)

*Norsk 2 er norsk som andrespråk

 

 

Oppgaver til diskusjon

 • Hvorfor er ungdom mer mottakelige for påvirkning fra andre språk enn voksne?
 • Bruker du selv slangord fra kebab-/asfalt-/gatenorsk?
 • Hvorfor bruker du eventuelt disse uttrykkene?
 • Hvis du bruker slike uttrykk, bruker du det som et slags kodespråk?
 • Gjør du det for at det skal være uforståelig for voksne, eller for å markere fellesskap med den du snakker med?
 • Tenker du over når du bruker slike ord og uttrykk? Når ville du eventuelt ikke bruke dem?
 • Hvordan er språk en viktig identitetsmarkør for ungdom?

Oppgaver til fordypning

 1. Tolk tekstutdraget fra "Vi lever en gang" av Minoritet1. Hva sier egentlig denne teksten?
 2. Andreas Østby har utgitt Kebabnorsk ordbok. Du finner mye av ordboka på nett. Her er noen av ordene. Finn ut hva de betyr, og hvilken opprinnelse de har:
  • isjpite
  • sjofe
  • avor
  • baosj
  • loke
  • pottet

Les mer

Ungdomsspråk i norske storbyer

Her kan du lese et utdrag fra  Jonas Hassens Khemiris dagbokroman som er skrevet på mellomsvensk - eller Rinkebysvensk. Den er oversatt til kebabnorsk av Andreas Østby  Utdrag fra Et øye rødt  

Kebab i litteraturen