Fagstoff

Logaritmer

Publisert: 25.04.2013, Oppdatert: 10.10.2017

Definisjon

 

Logaritmen (den briggske logaritmen) til et positivt tall er eksponenten i den potens av 10 som gir tallet

 

10lg a=defa

 

Eksempel

Logaritmen til 100 er lik 2 fordi 100=102 .

Logaritmen til 1000 er lik 3 fordi 1000=103.

Logaritmen til 1 er lik 0 fordi 1=100.

Logaritmen til 2 er lik 0,3010 fordi 2=100,3010 .

På norsk bruker vi skrivemåten «lg» for den briggske logaritmen. Den briggske logaritmen har 10 som grunntall. Vi kan også definere logaritmer med andre grunntall enn 10.

Vi kan finne logaritmen til alle tall ved å bruke et digitalt verktøy. I GeoGebra finner vi for eksempel logaritmen til 100 slik

 

GeoGebra, logaritmer  

 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt