Veiledning

Typesvar – skriftlig eksamen MIK 2

Publisert: 24.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

eksamenslogo  

Tekstgrunnlag for fiktiv oppgave

Kommentar i Aftenposten som oppgaven tar utgangspunkt i:

 

Hvem eier sannheten?

 

Tips

Alf Jansen har også laget en tipsliste som du kan ha stor nytte av :

 

Metodikk ved førebuing og oppgåveskriving

 

  

Eksamen. Fotografi.  

Eksempel på typesvar

Mange elever og lærere etterspør eksempler på hvordan en skriftlig eksamensbesvarelse i MIK 2 kan se ut.

Utdanningsdirektoratet har publisert eksempler på tre innleverte oppgaver til skriftlig eksamen våren 2013. Den ene oppgaven fikk karakteren 2, den andre karakteren 4 og den tredje karakteren 6.

Typesvar med vurdering - MIK-eksamen våren 2013 

 

Faglærer Alf Jansen ved Voss gymnas har, på oppfordring fra elevene i MIK 2-gruppa 2012–2013, laget et eksempel på en tenkt eksamensoppgave og et typesvar.

 

Typesvar MIK 2Forfatter: Alf Jansen

 

Typesvar er ikke en fasit

Det er flere måter å besvare en eksamensoppgave på. Et typesvar er derfor ikke en fasit for hvordan en slik oppgave skal besvares.

Typesvaret er ikke feilfritt. Diskuter besvarelsen i klassen, og kom med forslag til hvordan den kan bli bedre. Bruk gjerne kommentarfeltet nederst på denne nettsiden.

Studer Utdanningsdirektoratets kjennetegn på måloppnåelse. Hvilken karakter synes du denne besvarelsen bør få?