Oppgave: Repetisjon

Refleksjonsoppgaver til «Formering hos nesledyr»

Publisert: 08.08.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Utricina eques

Nesledyrene er primitive organismer med to cellelag. De fleste koraller og anemoner formerer seg kjønnet ved å gyte egg og sædceller i de frie vannmassene. Befruktningen foregår utenfor kroppen, og larven som utvikles, vokser opp til et nytt koralldyr. Noen maneter og hydroider har generasjonsveksling. Gjennom disse refleksjonsoppgavene kan du lære mer om nesledyrenes formeringsbiologi.

Sjøanemone på bunnen av KvitehavetSjøanemonen Metridium senile på bunnen av Kvitsjøen. 

Korallrev i NorskehavetUnike dypvannskorallrev utenfor Midt-Norge.

  1. Anemoner sitter fast på bunnen, oftest på steiner eller bryggestolper. De kan ikke bevege seg. Hvordan kan de allikevel spre seg langs hele norskekysten og raskt kolonisere for eksempel stolpene på en ny brygge?

  2. Hva tror du er årsakene til at de vakre, tropiske korallrevene ikke vokser hos oss her i nord?

  3. Hvilke fordeler har glassmaneten av å formere seg gjennom generasjonsveksling?

  4. Hesteaktinien (Actinia equina) med levendefødte unger Hvilke fordeler og ulemper har hesteaktinien ved å være vivipar (føde levende unger)?
  5. Bruk eksterne kilder og finn fram til faktaopplysninger om norske dypvannskorallrev.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for