Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Respirasjonssystemet"

Publisert: 08.08.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Friske lunger og respirasjon

Ved å jobbe med disse oppgavene vil du få en bedre forståelse for hvordan gassutvekslingen foregår mellom cellene i kroppen og miljøet, og hva det er som påvirker den. Du skal også reflektere over tiltakene norske myndigheter har iverksatt for å redusere tobakksbruken.

Sammenhengen mellom alveoler, blodceller og blodårerAlveoler, blodceller og blodårer. 

Måling av oksygenopptak hos idrettsutøvereMåling av oksygenopptak hos idrettsutøvere benyttes som et mål på kondisjon. 

Petter Northug Jr. går vinner stafett i Val de FiemmeSammenlign forventet maksimalt oksygenopptak for din aldersgruppe med Petter Northug Jr. sitt oksygenopptak. 

I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg.

Jakob Sande

 

Ung gutt som tenner en sigarettEr dette lurt? 

Jenter som snuserI de siste årene har andelen jenter som snuser, økt kraftig.

 1. Du puster inn oksygengass fra lufta. Beskriv veien for et oksygengassmolekyl fra det er i lufta utenfor lungene og til det når cellene.
 2.  

 3. Hvorfor transporteres oksygen fra lungene til blodet, mens karbondioksid transporteres motsatt vei, fra blodet til lungene?
 4.  

 5. Hvilken innvirkning har hemoglobin på gasstransporten i blodet?Hemoglobin i røde blodceller  
 6. Personer som klatrer opp på høye fjelltopper som Mount Everest, bør ha med seg oksygenflasker. Hvorfor?
 7.  

 8. Innånding er energikrevende, men ikke utåndingen. Hvorfor?
 9.  

 10. Karbonmonoksid dannes ved forbrenning med lite tilførsel av oksygen. Hva skjer ved innånding av denne gassen? Søk på Internett.
 11.  

 12. Hvorfor puster vi raskere og dypere når vi er i fysisk aktivitet?
 13.  

 14. Et voksent menneske i hvile trekker pusten 12 til 16 ganger i minuttet og opptar ved hver innånding cirka 500 ml luft. Hvor mye luft puster vi inn per minutt?
 15.  

 16. Det maksimale oksygenopptaket (VO2 maks) brukes som mål på kondisjon. Hvordan endres dette med økende alder?
 17.  

 18. Det advares mot hyperventilering før man dykker under vann. Hvorfor?
 19.  

 20. Advarsel på pakken om at røyking dreper Norske myndigheter prøver å redusere forbruket av tobakk og har derfor innført aldersgrenser, reklameforbud og avgifter for å begrense konsumet. Tror du dette fører til at færre røyker?
 21.  

    22. Har du forslag til andre tiltak, enn de nevnt over, som kan bidra til å redusere forbruket av tobakk?
 23.  

 24. Hvorfor investerer norske myndigheter penger på tiltak som skal redusere forbruket av tobakk, tror du?
 25.  

 26. I en helseundersøkelse i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT 1, Ung-HUNT3) viste det seg at andelen ungdom som røyker, er redusert i perioden 1995 til 2008, men samtidig har andelen ungdommer som snuser, økt. Hva tror du er årsaken til det?