Fagstoff

Newtons andre lov beskriver frie svingninger

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Spiralfjær Har du noen gang forsøkt å presse sammen eller å strekke ut en stålfjær? Da har du sikkert oppdaget at fjæren har virket med en kraft på deg for å forsøke å komme tilbake til utgangsposisjonen.

Denne fjærkraften er alltid proporsjonal med lengden som fjæren er strukket ut eller presset sammen. Proporsjonalitetskonstanten eller fjærkontanten, k, sier noe om hvor stiv fjæren er.