Fagstoff

Åndsverkloven

Publisert: 15.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Paragraftegn

Åndsverkloven sier at alle former for kopiering og nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale er forbudt når man er klar over eller burde ha forstå at materialet er gjort tilgjengelig på ulovlig vis.

PCPass på at du alltid benytter lovlig nedlasting av musikkfiler fra Internett. Ulovlig nedlasting medfører at musikeren ikke får betalt for arbeidet sitt.  

Lenke:

Stortinget vedtok våren 2005 endringer i åndsverkloven som gjorde alle former for kopiering og nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale forbudt når man er klar over, eller burde ha forstått, at materialet er gjort tilgjengelig på ulovlig vis (såkalt piratkopiering). Dette inkluderer musikk, film, tekster (bøker), bilder og programvare.

Når virksomheten tar i bruk en ny systemløsning, må den passe på at den har gyldige lisenser for programvaren, og at systemet ikke inneholder rettighetsbelagt materiale som det ikke er betalt avgift for.