Fagstoff

Universell utforming av IKT

Publisert: 15.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Paragraftegn

Universell utforming av IKT handler om å utforme IKT-løsninger slik at de kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsnivå.

TalesynteseTalesyntese der tekst på nettsider leses opp for brukeren, er ett av flere tiltak for å gjøre innhold på nettsider tilgjengelig for blinde og svaksynte.  

Lenke:

At noe er universelt utformet, vil si at det skal kunne brukes av alle selv om de har en funksjonshemning. Det kan være alle typer bevegelseshemninger, men også dårlig syn eller dårlig hørsel.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en forskrift med krav til universell utforming av IKT-løsninger. Planen er at kravene skal bli lovpålagt fra 2013, men innholdet i kravene blir ikke endelig kjent før forskriften trer i kraft.

I første omgang skal reglene om universell utforming gjelde for nettløsninger og automater, slik at alle skal kunne bruke dem. Dette gjelder for eksempel billettautomater, minibanker, netthandelssider, nettsider med informasjon til allmennheten og lignende.

Sosiale media som blogger, Facebook, Twitter og andre tjenester som brukes i privat sammenheng, er foreløpig holdt utenfor. Det er heller ikke meningen at kravene skal gjelde for interne systemer i virksomheter. Men hvis den nye systemløsningen i bedriften er ment for allmennheten, må de ta hensyn til universell utforming.

Hvis nye systemløsninger er ment for allmennheten, må de ta hensyn til universell utforming.