Fagstoff

Lover og regler når et nytt system skal tas i bruk

Publisert: 15.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Paragraftegn

Både ledelsen og de ansatte i virksomheten kan ha ønsker for en ny systemløsning som kommer i konflikt med lover og regler. Vi må derfor nøye vurdere om et nytt IKT-system gjør at virksomheten bryter noen regler eller åpner for misbruk.

Lover og regler for IKT er grundig omtalt i faget «Bruker- og driftsstøtte» i kompetansemålene «Behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk» og «Gi råd i henhold til gjeldende regelverk ved anskaffelse, bruk og utvikling av IKT-systemer».

Vi oppsummerer kort de lover og regler vi må vurdere: