Fagstoff

Fokuser på virksomheten

Publisert: 15.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
IT - art zone

En vanlig feil IKT-medarbeidere gjør når de skal gi råd ved planlegging av nye systemløsninger, er at de fokuserer for mye på teknologien og for lite på virksomheten.

 

Matvarekjede Royal AholdDersom du for eksempel er IKT-medarbeider i en lagervirksomhet, bør du sette deg nøye inn i hvilke arbeidsoppgaver de ansatte skal utføre, før du begynner på arbeidet med å lage en kravdefinisjon for et nytt IKT-system.  

Når en virksomhet skal investere i en ny systemløsning, er det for å løse de arbeidsoppgavene de har, på en bedre og mer effektiv måte. Teknologien er i seg selv ikke viktig, og svært få virksomheter investerer i IKT for teknologiens skyld.

Spørsmålet er derfor ikke hvilket system som er best, men hvilket system som best løser virksomhetens oppgaver.

En investering i et nytt IKT-system må derfor alltid veies opp mot den nytteverdien systemet gir virksomheten, og i tillegg til teknologi må vi se på økonomi, kompleksitet og brukervennlighet.

Viktige spørsmål som må besvares, er:

  • Vil systemet gjøre arbeidet mer effektivt?
  • Vil systemet redusere kostnadene for virksomheten?
  • Oppnår virksomheten noen form for konkurransefordel ved å ta i bruk systemet?
  • Hvor lang tid vil det ta før effektiviseringen eller konkurransefordelen har tjent inn kostnadene?
  • Hvor store drifts- og vedlikeholdskostnader fører systemet med seg?
  • Hvilke omstillinger og endringer i rutiner må virksomheten gjøre på grunn av systemet?
  • Hvilket behov for opplæring krever systemet?

For å kunne svare på disse spørsmålene er det ikke tilstrekkelig å ha IKT-kompetanse. Du må også forstå hvordan virksomheten fungerer, og vite hvilke oppgaver de ansatte som skal bruke systemet, har.

 

Spørsmålet er ikke hvilket system som er best, men hvilket system som best løser virksomhetens oppgaver.