Oppgave: Arbeidsoppdrag

Varmepumpas funksjon og montering

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Montering av varmepumpe

Fornybare energikilder vil være en viktig del av framtidens energiforsyning. Hovedutfordringen i årene som kommer, vil være å bytte ut fossile energikilder med fornybar energi. Ikke minst er det viktig å finne fram til energismarte måter å varme opp hus og bygninger på.

Varmepumpe er en slik smart måte å utnytte fornybar energi på. I denne oppgaven skal vi se nærmere på hvordan vi kan ta i bruk varmepumpa i et bolighus.

This node does not support insertion type thumbnail 

 

 

 

 

Energimengde (Q) fra en varmepumpe:

Qlav + W = Qhøy

Se energiregnskap 

 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Effekt og virkningsgrad\"Eforelesning: Effekt og virkningsgrad av varmepumpe.  

 

Noen rør og en boks med display.Kontrollpanel for varmepumpe i et passivhus.  

Installering av varmepumpe i bolighus

1. Gjør greie for grunnprinsippene for varmepumper

Du har fått en forespørsel fra en kunde om du kan installere en varmepumpe i et bolighus. Kunden er litt usikker på hvordan denne teknologien fungerer. Tegn en skisse og forklar de grunnleggende prinsippene for hvordan varmepumper fungerer. Bruk disse stikkordene i forklaringen: energikilde, energioverføring, kondensasjon, fordampning, trykkøkning, trykkreduksjon, lav temperatur, høy temperatur.

2. Hovedtyper av varmepumper

Kunden lurer også på hvilken hovedtype av varmepumpe han skal velge. Forklar forskjellen på følgende hovedtyper av varmepumper, og finn fram til to ulike modeller for hver hovedtype ved hjelp av internett. Antyd kostnadsnivå for de ulike modellene (investeringskostnad).

Hovedtype

Grunnprinsipp
(kilde – fordeling)

ModellforslagKostnadsnivå
Luft til luft   
Luft til vann   
Jord til luft   
Jord til vann   

 

3. Hvordan plassere varmepumpa?

Kunden går for en luft-til-luft-løsning. Tegn en plantegning med
m = 1 : 50 der du innpasser varmepumpa til en stue på 40 m2, og lag en detaljtegning i passende målestokk for en gjennomføring i en fullisolert yttervegg. Begrunn valgene dine.

4. Hva vil det koste?

Lag et kostnadsoverslag for anskaffelse, montering og nødvendige bygningsmessige arbeider for å tilpasse varmepumpa til en eksisterende bygning. Redegjør for den antatte virkningsgraden den aktuelle løsningen vil få.

5. Hvilken betydning har varmepumper i dag, og hva vil de bety i framtiden?

Gå sammen i grupper eller jobb sammen hele klassen og ta for dere hvordan varmepumper kan tas i bruk i ulike typer bygninger. Forklar hvilke bruksområder vi har for varmepumpeløsninger i moderne husholdninger og i næringsbygg. Hva kan varmepumpene bidra med for å løse oppvarmingsoppgavene i dag? Hvor stor virkningsgrad har en luft-til-luft-varmepumpe? Hvilken betydning tror du varmepumper kan få i framtiden? Begrunn standpunktene dine.

Relatert innhold