Fagstoff

Kontekst

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Kommunikasjonssituasjonen

Ordet kontekst betyr "sammen med teksten", altså "sammen med det som blir sagt eller skrevet". Konteksten er den konkrete situasjonen som kommunikasjonen foregår i. Både tid, sted og roller er en del av konteksten.

En samtale mellom en helsefagarbeider og en pasient er i utgangspunktet en formell situasjon, selv om tonen mellom dem er hyggelig, og smilene sitter løst.

Pasient i samtale med helsearbeider. Foto.  

Formelle og uformelle situasjoner

Når vi skal beskrive konteksten, skiller vi gjerne mellom formelle og uformelle situasjoner. I uformelle situasjoner opptrer vi som privatpersoner, for eksempel ved kjøkkenbordet hjemme eller i vennegjengen. Da kjenner vi menneskene vi snakker med, og det stilles ikke så mange spesielle krav til hvordan vi skal oppføre oss, annet enn at vi følger vanlig folkeskikk.

I formelle situasjoner derimot er vi ikke bare "oss selv". Da er vi for eksempel arbeidstakere på jobb, elevrådsrepresentanter på et møte, pasienter hos legen eller undersåtter på audiens hos kongen. Disse rollene krever ofte en oppførsel og en språkbruk som vi må lære oss for å kjenne oss trygge i situasjonen.

Oppgaver

Generelt