Fagstoff

Roller i kommunikasjonen

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Vi behersker mange roller

Når vi kommuniserer med hverandre, går vi inn i bestemte roller. Det er kommunikasjonssituasjonen og forholdet vårt til samtale-partneren som avgjør hvilken rolle vi får. En ungdom kan for eksempel ha elevrolla overfor læreren, storebrorrolla overfor lillesøstera eller ekspeditørrolla overfor en kunde i butikken der han arbeider etter skoletid. Med rolla følger det forventninger til hvordan vi skal oppføre oss. Rollene avgjør blant annet hvem som får lov til å styre samtalen.

  • Hvilke forventninger har vi til legerolla, og hvilke krav stiller vi?
  • Hvem styrer kommunikasjonen i en samtale mellom lege og pasient?

Bilete som viser ein lege på kontoret sitt

 

Overordna, underordna eller likeverdig rolle?

Personen som styrer kommunikasjonen, har ei overordna eller dominerende rolle. For eksempel vil en politibetjent som har stanset en fartssynder, ha ei dominerende rolle og styre samtalen. Personen som har kjørt for fort, vil i de fleste tilfeller påta seg ei underordna rolle og vise ydmykhet for å slippe mer straff enn nødvendig. Venner som prater sammen, har gjerne likeverdige roller i samtalen. Det vil si at alle har like stor rett til å styre samtalen om de vil. Å vite hvilken rolle en situasjon krever, er også en del av den kommunikative kompetansen.

  • Hva slags roller har personene på bildet overfor hverandre, tror du?
  • Er situasjonen formell eller uformell?

Uformell samtale mellom venner. Foto.  

Oppgaver