Fagstoff

Eksempler på branninstrukser

Publisert: 24.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

La oss se på to eksempler på generelle branninstrukser for resepsjonister og reinholdere på hotell.

En branninstruks bør inneholde minimum:

 • forebyggende rutiner
 • redningsinstruks

1  Branninstruks for reinholdere (housekeeping)

 

FOREBYGGENDE

Hold deg alltid orientert om

 • rømningsveier
 • slokkeutstyr (plassering/type/bruk )
 • håndmeldere brann
 • spesielle branninstrukser
 • tekniske brannverntiltak

Daglig brannvernarbeid

 • Se etter mulige brannårsaker og varsle ved avvik, f.eks.:
  • skadd elektrisk utstyr på gjesterom og øvrige deler av hotellet
  • brannskader på inventar etter røyking på rom
  • gjester som har skadet brannvarslingsanlegg
  • skader på slokkemidler
  • slokkemidler som er fjernet eller sperret inne
  • lukt av brent
  • sikringer som går
 • Ikke hold dører til gjesterom åpne med håndklær eller kiler.
 • Ikke sperr rømningsveier med reingjøringsvogner eller støvsugere.
 • Ikke legg støvsugerslanger, strømledninger eller andre gjenstander over brannseksjonsåpninger slik at de blir hindret i å lukke seg.

VED BRANNALARM

 • Respekter alarmen.
 • Det er brann inntil det motsatte er bevist.
 • Start evakuering av gjester og veiled i valg av rømningsvei.
 • Fjern rengjøringsvogn, støvsugere og plasser det på nærmeste gjesterom eller et annet sted hvor det ikke hindrer rømning.
 • Lukk dører inn til gjesterom.
 • Se til at heis ikke blir brukt.
 • Møt i resepsjon og følg anmodninger fra ledelsen.

Ved brann

 • Slå alarm hvis denne ikke er utløst.
 • Opptre videre som ved alarm.
 • Forsøk å slokke dersom det er mulig uten fare for eget eller andres liv og helse.

Rekkefølgen av tiltakene vil være situasjonsbestemt og må vurderes fortløpende.

Forenklet branninstruks

Når man oppdager en brann, eller brannalarmen er utløst, er det lett å glemme det man har lært. Derfor bør alle ha lett tilgang til branninstruks på arbeidsstasjonen.

Reinholderne kan for eksempel ha en forenklet branninstruks hengende på reingjøringstrallene – én side med punkter som gjelder ved brann eller utløst brannalarm. Baksida kan inneholde bilder eller andre illustrasjoner fra hotellet.

Eksempel på enkel instruks – framside

Branninstruks   

Eksempel på enkel instruks – bakside, enkel tegning av eiendom

Branninstruks - tegning av eiendom  

 

 

Forebyggende tiltak er som for reingjører:

 • varsle 110 og utløse brannalarm
 • redde, evakuere gjester
 • bemann nødutgangene
 • lokaliser brannsted
 • forsøk å slokke
 • bemann samlingsplassen
 • møt brannvesenet

2  Branninstruks for brannvernleder/resepsjonist

 1. Varsle umiddelbart brannvesenet på telefon 110.
 2. Iverksett evakuering i tråd med instruksene. Skriv ut gjestelister.
 3. Dersom mulig, utplasser en person ved hver nødutgang på bakkenivå. Den personen skal veilede de evakuerte til samlingsplassen. Er resepsjonist alene på jobb, vurder å bruke gjester til denne oppgaven. Vær forsiktig med hvem som blir spurt. Lever ut tiltakskort til den som får dette i oppgave, for å ha en kort instruks og kart.
 4. Lokaliser brann.
 5. Iverksett slokkingsforsøk i tråd med planene / det tilgjengelige utstyret.
 6. Følg framdrifta i evakueringsarbeidet.
 7. Utpek en person til å ivareta oppgaven på hotellets samlingsplass. Dersom en resepsjonist er alene på jobb, vurder å benytte en gjest til oppgaven. Lever ut instruks til den som får dette i oppgave. Sørg for å ha klar en kort instruks, kart og sjekkliste sammen med refleksvest. Vedkommende blir på samlingsplassen til han eller hun får beskjed av brannvesen eller resepsjonist.
 8. Møt og informer brannvesenet når de kommer.

Sørg for at brannvesenets atkomst ikke blokkeres av mennesker eller biler.

Rekkefølgen av tiltakene vil være situasjonsbestemt og må vurderes fortløpende.