Fagstoff

Branninstruks – hva gjør vi når det oppstår brann?

Publisert: 24.06.2013, Oppdatert: 25.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

De fleste branninstrukser er bygget opp med fokus på å redde liv og varsle som førsteprioritet. Korrekt respons på brannalarm eller branntilløp er avgjørende for utfallet.

BranninstruksEksempel på branninstruks  

Rømningsvei skiltOpplyst skilt som viser rømningsvei.  

Skilt med pilSelvlysende pil i trappa på et hotell angir rømningsvei ved eventuell brann.  

BranntrappBranntrapp  

BrannklokkeBrannklokke  

BrannvesenetRing Brannvesenet 110! 

Detektere - oppdage

 

Nødvendig rømningstid + sikkerhetsmargin = tilgjengelig rømningstid

 

BrannøvelseØvelse gjør mester! Hyppige brannøvelser er viktig for å drille inn hva vi skal gjøre når det oppstår brann.  

Brann og gassutvikling

Det som fører til flest personskader og død ved bygningsbranner i Norge er ikke flammene, men gassene. Brann utvikler mange typer svært giftige gasser, og gassen som er skyld i så mange som 90 prosent av dødsfallene under branner i Norge, er kullos (karbonmonoksid). Det er en usynlig og luktfri gass som fortrenger oksygen fra blodet. Cyanidgass er en annen gass som utvikles ved brann i syntetisk materiale. I «Scandinavian Star»-ulykken i 1990 døde mange av cyanidforgiftning.

Når det brenner, stiger varmen opp, og det gjør også de fleste gasser. Derfor er det tryggest å huke seg ned eller krype dersom man må bevege seg i et rom der det er brannutvikling.

Hva gjør vi når brannalarmen utløses?

Hva skal vi gjøre når vi kommer til ei dør inn til et rom der branndetektoren er utløst?

 • Ta med slokkemiddel bort til døra.
 • Kjenn på dørbladet, kjenn på håndtaket.
 • Bruk foten som kile foran døra når du setter deg på huk på innsida av døra.
 • Åpne døra forsiktig på gløtt.

Samtidig fører feil respons på brannalarmer og branntilløp raskt til andre typer skader, som for eksempel fall og klemskader.

I ekstreme situasjoner handler mennesker ofte automatisk. Når brannalarmen utløses på et hotell om natta, kan det skje at mange gjester i stedet for å følge nødbelysningen og rømningsskiltet til nærmeste rømningsvei, velger å åpne branndører og brannporter for å komme seg ned til resepsjonen den samme veien som de brukte for å komme seg opp til rommet. Det er nok mange forklaringer på hvorfor dette skjer, men én av årsakene er trolig at dette er en vei de kjenner, og de vet hvor den ender.

De som overnatter ofte på hotell, og som fokuserer på sikkerhet, velger å se på branninstruksen inne på hotellrommet og gjøre seg kjent med nærmeste slokkemidler, manuelle brannmeldere og rømningsveier. De samme menneskene vil respondere riktig på en eventuell brannalarm, og de kan også være til hjelp for de ansatte ved en evakuering.

Tidsbruk er avgjørende for utfallet av en brann.

Rømningstid

Nødvendig rømningstid er den tida det er beregnet at det tar å evakuere bygningen. Når vi slår sammen tida det tar å detektere brannen med sansene våre eller med tekniske eller fysiske tiltak, og så å tolke det vi opplever (røyklukt, røyk, brannalarm, flammer, varme) og å ta en beslutning om å evakuere og hvordan det skal gjøres, og så gjennomføre forflytning, da får vi den nødvendige rømningstida.

Når vi beregner tida til rømning, må vi ha en sikkerhetsmargin til når forholdene i bygningen går over til å være kritiske. Sikkerhetsmarginen blir større jo bedre rutiner og opplæring de ansatte har. I tillegg kommer selvfølgelig elementer som god fysisk og teknisk sikring i form av brannseksjoner, dører, trykksetting, røykventilering, godt brannvarslingssystem, automatiske slokkeanlegg, manuelle slokkemidler og så videre. Du kan lese mer om dette fra side 27 i DSBs veiledning:

Veiledning – rømning av personer  

Krav om dokumentasjon av brannsikkerhet

Det er strenge krav til dokumentasjon av brannsikkerheten, og spesielle krav stilles til særskilte brannobjekter – kalt § 13-bygg. Det er dokumentasjon i form av plantegninger, oversikt over rømningsveier, tekniske og fysiske tiltak, oversikt over vedlikeholdsrutiner, internkontroller, opplæring, øvelser, øvrige kontroller og servicer knyttet til brannsikkerheten. Kravene vil variere fra eiendom til eiendom, basert på kravtekster og risiko.

Branninstruks for ansatte ved et hotell er et lovkrav (forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-4). Hensikten er både å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av branntilløp.

Alle ansatte ved en virksomhet skal ha opplæring i brannsikkerheten på eiendommen. Deltidsansatte skal ha informasjon om de samme forholdene (forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-3).

Oppgaver

 1. Hva er forskjellen på tilgjengelig rømningstid og nødvendig rømningstid?
 2. Hva er et § 13-bygg?
 3. Utarbeid en branninstruks for rommet du nå
  befinner deg i.