Oppgave: Drøfte

Mediestruktur og demokrati

Publisert: 18.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ut i verden MIK-logo  

Tid

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

 

 

Ressurser

Registreringsskjema pressefrihet  

 

Nyttige oppslagsverk:

Store norske leksikon  

 

Globalis: statistikk 

 

World Press Freedom Index 2013 

protest mot mediesensur  
I kapittelet Ut i verden møter du journalister fra ulike deler av verden. De forteller om mediestruktur og pressefrihet i det landet de kommer fra.

 

Du skal nå sammenligne styreform, mediestruktur og graden av pressefrihet i land fra flere verdensdeler. Bruk registreringsskjemaet i kartleggingsarbeidet.

  • Hvilket land skåret lavest på World Press Freedom Index i 2013? Hvilket land skårer høyest?
  • Hvilken sammenheng finner du mellom mediestruktur og graden av demokrati og ytringsfrihet?