Oppgave

Slokkemidler i hotell – oppgaver

Publisert: 18.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

Et hotell inneholder mange ulike virksomheter og lokaler. Derfor kan det oppstå ulike typer branner som krever forskjellige slokkemidler.

RestaurantkjøkkenRestaurantkjøkken
Fotograf: Dag Jenssen
 

Ulike branntyper i hotell

Et hotell har mange forskjellige typer virksomheter: kontorer, konferansesaler, grupperom, vaskeri, treningssenter, restauranter, kjøkken, område for IT-virksomhet, gjesterom, resepsjon, korridorer m.m. Derfor er det mange ulike typer branner som kan oppstå på et hotell. Vi må vite hvilke typer slokkemidler som kan brukes for å bekjempe de ulike branntypene.

Oppgaver

1. Hva slags håndslokkemidler vil du anbefale å plassere som nærmeste slokkemiddel følgende steder i hotellet, og hvorfor? Det er mulig med flere alternativer.

HvorTypeHvorfor
Kjøkken  
Dataserver-rom  
Resepsjon  
Utenfor gjesterom  
Administrasjon  
Konferansefløy  

 

2. Vurder fordeler og ulemper med skumapparater satt opp mot pulverapparater.

3. Hva slags branner skal man ikke forsøke å slokke med vann?