Fagstoff

Håndslokkeapparater

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 21.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

Her skal vi ta for oss de vanligste håndslokkemidlene som brukes i dag, og hvilken type brann de egner seg for.

BrannslokkingsapparatBrannslokkingsapparatet skal sjekkes jevnlig.
Fotograf: Terje Bendiksby
 

BrannslangeBrannslange
Fotograf: Bjørn Rørslett
 

Skilt på bilferjeSkilt på bilferje
Fotograf: Kai-Wilhelm Nessler

SkumSkum brukes for eksempel ved bilbranner.
Fotograf: Birgitte Aasen
 

PulverslokkerPulverslokker
Opphavsmann: Guri Bente Hårberg
 

Inhibitorisk – hemmende, stansende

BrannteppeBrannteppe
Opphavsmann: Guri Bente Hårberg
 

Merking av håndslokkeapparater

Håndslokkeapparater er merket med bokstavkoder for hvilke typer branner de er best egnet for å slokke. Det er ofte kombinasjoner mellom flere bokstaver.

Legg merke til at selv om slokkemidlene er merket med enkelte bokstaver, kan de likevel ha god slokkeeffekt på flere branntyper. Dette er gjerne merket med tekst.

A – brann i organiske stoffer, fibrøst materiale som treverk, klær, papir

B – væskebranner i bensin, olje, sprit, maling

C – gassbranner med butan og propan

D – branner i metaller

E – elektriske branner

F – frityrbranner

Vann A (E opp til 400V, vanntåke – watermist – opp til 1000V)
er det mest vanlige og et svært allsidig slokkemiddel. Det både kjøler og kveler. Dersom det omformes til vanndamp, vil det utvide seg 750–1500 ganger og ha en kvelende effekt. Vann er det mest brukte slokkemiddelet mot branner i møbler, tekstiler, treverk og annet fibrøst materiale.

Skum A-B (E opp til 1000V)
har som vann en kjølende og kvelende effekt. Det kan brukes mot brann i fibrøse materialer på lik linje som vann, selv om skum ikke trenger så lett ned i materialet. Skum er også godt egnet for væskebranner.

Pulver A-B-C
har ingen kjølende effekt, men kvelende. I tillegg har de vanligste pulvertypene evnen til å bryte ned reaksjonskjeden i forbrenningsprosessen, en inhibitorisk effekt. Pulver er best egnet mot væskebranner. Det er også godt egnet for branner i fettstoffer og elektriske anlegg. De kan også brukes mot brann i fiberstoffer og treverk. Men pulver har ingen kjølende effekt, slik at brannen kan blusse opp igjen hvis den ikke kjøles ned. Bruk av pulverapparater kan medføre mye rengjøring. Noen pulvertyper som kommer i kontakt med vann, vil virke etsende på metall.

CO2 – karbondioksid, B-E
kveler og hindrer tilførsel av oksygen. Til tross for at temperaturen blir svært lav, –77 C ved kontakt med luft, så har slokkemiddelet bare begrenset kjølende effekt. Det egner seg best til elektriske branner og væskebranner, og etterlater seg ingen andre skader enn lokal kulde. CO2 brukes oftest som håndslokkemiddel, men kan også brukes i store installasjoner som maskinrom, men det er knyttet fare til det på grunn av kvelningsfaren for mennesker. CO2 som håndslokkemiddel kan føre til lokale frostskader på levende vev dersom det rettes direkte mot vevet på kort avstand.

AFF (aqueous film forming foam), A-B (E opp til 1000V)
brukes på samme måte og mot samme typer branner som vanlig skum. Forskjellen er at dette skummet danner en film som legger seg over brannen og hindrer brannen i å blusse opp igjen, ved å hindre tilgangen til oksygen.

Frityr, F
brannslokker mot brann i vegetabilske matoljer. Benyttes i alle typer kjøkken hvor man har frityr eller bruker mye matfett. Enden på slangen er formet som et rør eller en lanse. Det er for at vi skal få litt avstand til brannen, redusere tømmehastigheten og fordele slokkemiddelet mykt og mest mulig effektivt. Slokkemiddelet reagerer med fettet og utvikler et skumteppe. Vannet i slokkemiddelet fordamper og kjøler ned frityren og beholderen det brenner i. En oppløsning i slokkemiddelet reagerer med fettet og utvikler CO2, som er med på å kvele brannen.

Brannteppe
brukes ofte på kjøkken som alternativ til å slokke brann i kjeler. Det kan også brukes når det brenner i klær på mennesker. Brannteppet kveler forbrenningsprosessen. Ved å pakke brannen inn i et brannhemmende stoff som dette teppet, forhindrer man oksygen i å slippe inn til brannen, og brannen slokker. Det er viktig at vi kjenner til at brannteppets evne til å stenge for oksygen kan forringes raskt, avhengig av varmen brannen avgir.