Fagstoff

Slokkemidler

Publisert: 18.06.2013, Oppdatert: 28.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

Det finnes flere forskjellige typer slokkemidler. For å velge riktig slokkemiddel må vi vite hvilken type brann vi har med å gjøre.

BranntrekantenBranntrekanten 

BrannslukningsapparatEn ansatt i sikkerhetsfirmaet sjekker CO2-slokkingsapparat på en skole. 

AmbulansjesjåførerPå et hotell kan det oppstå forskjellige typer branner. 

Valg av slokkemiddel

Når vi skal velge slokkemidler, må vi ha inngående kjennskap til de forskjellige slokkemidlene som finnes.

Branntrekanten viser hvilke elementer som må til for å starte en brann. Den samme trekanten viser hvordan man kan slokke en brann, og hvordan slokkemidlene påvirker branntrekanten.

Nå er det slik at enkelte slokkemidler kan forverre situasjonen dersom de benyttes på branntyper som de ikke er ment å slokke. Enkelte branner kan forverres dersom vi forsøker å slokke dem med vann.

Risikovurderinger og grundige forarbeider vil avdekke hvilke typer branner som kan oppstå i virksomheten du skal beskytte. Kunnskap om hvilken type slokkemiddel som virker mest effektiv på de ulike branntypene, er avgjørende for å kunne holde risikoen på et akseptabelt nivå.

Hvordan vi skal opptre ved brannutvikling i en bygningsmasse, er beskrevet i branninstruksen for bygningen. Hovedfokus dersom man vurderer å gå inn med slokkeinnsats, må alltid være egensikkerhet. Slokkemetoden vil variere alt etter hvilke slokkemidler vi benytter.

Brannslokking – video  

Håndholdte slokkemidler

Det finnes flere typer håndholdte slokkemidler. De er merket med bokstavkoder for hvilke typer branner de er best egnet for. Det er ofte kombinasjoner mellom flere bokstaver.

Automatiserte slokkeanlegg

Slokkeanlegg kan også være automatiserte. Automatiserte anlegg kan brukes både i privatboliger og bedrifter.

Eksempel

Et hotell kan inneholde mange typer virksomhet, som kan gjenspeile forretningslokaler, storindustri, vaskeri, treningssenter, restauranter, IT-virksomhet og private hjem. Derfor er det mange ulike typer branner som kan oppstå på et hotell. Det er helt nødvendig å vite hvilke typer slokkemidler som kan brukes, for å bekjempe de ulike branntypene.