Fagstoff

Brannårsaker

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 25.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

Mange brannårsaker er helt opplagte, som åpen ild og levende lys. Andre tenker vi mindre over. I de fleste hjem og på de fleste arbeidsplasser er det kaffetraktere og vannkokere som vi ikke alltid husker å koble fra strømmen.

StorbrannBrann i ei frityrgryte på et utested førte til at flere verneverdige trehus brant ned i Trondheim (2002).
Fotograf: Thor Nielsen

 

Filteret på en tørketrommelFilteret på en tørketrommel blir fort fullt av støv fra klærne som tørkes. Manglende rengjøring av elektriske apparater er en brannfelle!
Fotograf: Roger Hardy

 

LedningsrotEt virvar av kabler og ledninger! Har du oversikten?
Fotograf: Tore Wuttudal
 

Statistikk

Folk flest er klar over faren med åpen ild, men ser ikke umiddelbart brannfaren i for eksempel en mobiltelefonlader. Derfor er statistikker gode hjelpemidler. Du kan se på statistikkene, og se om de årsakene som er beskrevet i statistikkene, finnes på den eiendommen du skal arbeide med.

Brannårsaksstatistikk–2008 

ElbilparkeringElbiler som står til lading på parkeringsplassen i et forretningsstrøk.
Fotograf: Erlend Aas

Mulige årsaker til brann

Her er noen eksempler på brannårsaker – i tilfeldig rekkefølge:

 • manglende rengjøring av elektriske apparater
 • for varm frityr, eller bruk av feil olje i frityr
 • statisk elektrisitet i lukkede beholdere, for eksempel industritørketromler
 • levende lys
 • tildekking av panelovner og stråleovner
 • vedfyring
 • lading av elektriske biler
 • tørrkoking
 • skader på elektriske installasjoner
 • løse kontakter og ledninger på elektrisk anlegg
 • røyking inne og ute
 • kaffetraktere og vannkokere som ikke slås av, eller som det er feil på
 • filler med løsemidler som selvantenner

Oppgave

Benytt brannårsakstatistikkene som hjelpemiddel.

 • Finn de fem mest sannsynlige brannårsakene i rommet du nå befinner deg i, og sett dem opp i rekkefølge etter sannsynlighet.
 • Kom med forslag til minst ett tiltak for å redusere sannsynligheten for og konsekvensen av hver brannårsak.