Fagstoff

Kommunikasjon gjennom ulike kanaler

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kommunikasjon

Her skal vi si litt om kommunikasjon gjennom telefaks, e-post, chat eller nettprat, Facebook og Twitter.

Telefaks.Telefaks.
Fotograf: Berit Roald
 

 

E-post.E-post.
Fotograf: NKI Forlaget
 

 

Facebook.Facebook.
Fotograf: Karen Bleier
 

 

Eksempler på bedrifter som er flinke til å bruke sosiale medier:

Peder Bakar A/S – Landsbybakaren 

Stormberg 

Komplett 

Gjennom de siste 30 åra har det kommet nye kanaler å kommunisere skriftlig gjennom. Det er for eksempel telefaks, e-post, chat eller nettprat, Facebook og Twitter.

Telefaks er et system for å skanne og sende tekst og bilder, helst strektegninger, over telenettet. Telefaks var veldig populært i 80- og 90-åra, og brukes fremdeles mye i en del bransjer. Avtaler sendes ofte over telefaks for å bli underskrevet, ellers så er det en måte å sende et brev på. Et formelt brev blir ikke mindre formelt av å sendes på telefaks.

E-post kjenner du selvsagt til. I forretningslivet brukes e-post ofte til å sende over brev og andre dokumenter elektronisk. Vær bevisst på hvem du skriver til. I mange sammenhenger er det nødvendig å holde en formell tone selv om det «bare» er noe du skriver på en pc og sender av gårde.

Oppgave

E-postmarkedsføring

 • Søk på Internett etter tips om god bruk av markedsføring gjennom e-post. Notér ned.
 • Lag en liste med fordeler og ulemper ved e-postmarkedsføring.
 • Lag en oversikt der dere sammenligner e-post med brosjyre som skriftlig kommunikasjonsform. Presenter resultatene i klassen.

Dere velger selv om dere vil jobbe i grupper eller individuelt.

 

Chat eller nettprat er en direkte samtale, med den forskjellen at du ofte kan beholde en utskrift etterpå. Her er det rom for å være mer uformell i tonen. Vær oppmerksom på at et tilbud er gyldig selv om det kommer litt tilfeldig inn i en nettprat. Ikke lov mer enn du kan holde!

Facebook og Twitter er kanaler som mange bedrifter bruker for å ha en løpende dialog med kunder. Ofte inviteres kundene til å komme med synspunkter på produkter eller bedriften som helhet. Skal du skrive på en slik side i profesjonell sammenheng, er det viktig å huske at du representerer bedriften – og at svært mange følger med på hva som sies i slike fora. Hvis bedriften ønsker å bruke Facebook aktivt, kan det også være et poeng å tenke gjennom hva kundene er interessert i. Forskning fra 2012 viser at kundene slett ikke er så opptatt av å ha et nært forhold til bedriften – de er ute etter nyheter og tilbud. Uten at det nødvendigvis er hele sannheten, så er det klokt å huske at dere ikke er venner, dere er selger og kunde.

Oppgave

Sosiale medier som salgskanal

 • Søk på Internett etter tips til hvordan man bruker sosiale medier som salgskanal. Notér ned.
 • Lag en liste med fordeler og ulemper ved sosiale medier som salgskanal.
 • Lag en oversikt hvor dere sammenligner brosjyre, e-post og sosiale medier som salgskanal.
 • Presenter oppgaven i klassen enten i grupper, individuelt eller i form av en skriftlig rapport.

 

Et godt råd er: Les alltid korrektur! Bruk gjerne retteprogrammet først, men les alltid over det du skal sende fra deg.

Oppgaver

Generelt