Fagstoff

Salgsbrevet

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kommunikasjon

Det er mange typer skriftlig kommunikasjon. Her skal vi ta for oss salgsbrevet.

Uadressert reklameSalgsbrev
Fotograf: Tore Wuttudal
 

 

HelsemagasinetTilbudet bør komme fram allerede i overskriften.
Fotograf: Birgitte Aasen
 

Med salgsbrev mener vi brev som bedriften sender til mange, i form av et direkte brev – Direct Mail (DM). Salgsbrevet er en salgssamtale i skriftlig form. Siden kunden ikke er der, må du på forhånd tenke gjennom hvilke behov tilbudet ditt kan dekke, og hvorfor kunden vil, eller ikke vil, si ja til tilbudet.

Ofte er det nyttig å tenke over hva som kan hindre kunden fra å handle. Tenk på det som små nei du må forvandle til ja. Tilbudet må komme tydelig fram, helst allerede i overskriften – gjerne med utgangspunkt i et behov.

Vanlige innvendinger mot å kjøpe er at kunden ikke kjenner deg eller produktet, at kunden ikke vet hva det koster, og at kunden ikke vet hvordan det skal komme fram til ham eller henne. Dette er innvendinger du kan behandle én etter én i brevet. Fortell om produktet og hvor fornøyde andre kunder er med det. Fortell at kunden har full returrett. Fortell hvor billig det er akkurat nå, og at kunden får noe i tillegg hvis han eller hun bestiller i dag. Og ikke minst: Husk å fortelle hva du vil kunden skal gjøre – bestille i dag!

Dette er vanlige triks i slike brev. De virker. Det viktigste er å sende rett tilbud til rett person. Hvis dere gjør det, og brevet har en god tone og presenterer tilbudet på en god måte, er det mange som vil kjøpe.

En dreven brevskriver har tre–fire mellomtitler i brevet, formulert slik at de forteller det meste av historien selv om resten ikke blir lest. Og selve tilbudet blir gjentatt i et PS nederst. Det leser nemlig nesten alle!

Oppgave

Gode salgsbrev

Gå sammen i grupper på to–tre personer. Søk på Internett etter tips til hvordan man skriver gode salgsbrev. Basert på det dere kan fra før, og det dere finner på nettet, skal dere lage en liste med ti punkter med tips til gode salgsbrev. Presenter dette for klassen enten i form av en plakat, en presentasjon med presentasjonsverktøy, et rollespill, en film eller andre måter dere finner fornuftig.

Oppgaver

Generelt