Fagstoff

Hvorfor det oppstår brann – brannteori

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 21.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

Når vi kjenner årsakene til branner, kan vi arbeide systematisk med tiltak som reduserer risikoen.

VarmevifteBranntilløp i en vifteovn. Feil på elektrisk utstyr eller feil bruk av utstyret er ofte årsak til brann.
Fotograf: Tore Wuttudal
 

Les bruksanvisningeneLes alltid bruksanvisningene for elektrisk og elektronisk utstyr, så unngår du brannfellene!
Fotograf: Stian Lysberg Solum
 

BranntrekantenBranntrekanten
Opphavsmann: Teknisk Industrivern AS
 

For at en brann skal oppstå, må det tre ting til:

  • brennbart materiale
  • tenntemperatur
  • oksygen

Vi må være bevisste på sikkerhetsarbeidet

De fleste dødsbranner i Norge skjer om natten i private boliger. Hvorfor skjer det? Å bevisstgjøre mennesker på brannårsaker er en av de viktige oppgavene i brannvernarbeidet. Kjenner vi årsakene til branner, har vi et grunnlag for å arbeide med risikoreduserende tiltak.

Det varierer svært mye hvor bevisste vi mennesker er på sikkerheten, og mangel på bevissthet om dette er ofte en forklaring på hvorfor det går galt.

Tørrkoking på kokeplater og komfyrer er en viktig årsak til branner som er forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr. Det bekrefter opplevelsen av at det ofte er menneskelig svikt som er årsaken til branntilløp. Kokeplatene slår seg ikke på av seg selv, kaffetrakteren begynner ikke plutselig å trakte kaffe. Det er mennesker som slår på apparatene, men som i en travel hverdag lett kan glemme å slå av de samme elektriske apparatene.

Les bruksanvisningen!

Å lese bruksanvisningen som følger utstyret, bør være en selvfølge. Men hvor mange leser faktisk bruksanvisningen før de begynner å bruke det nye elektriske apparatet de har kjøpt, eller tenner på den nye gassgrillen?

Bruksanvisninger er ikke til pynt. De er blant annet laget på bakgrunn av erfaringer og beste praksis. Som sikkerhetsmedarbeider forventes det at du tar vare på bruksanvisninger og tar dem med i sikkerhetsarbeidet.

Tenk over

Ville du henge opp ei nylonskjorte like foran en åpen peis som det brenner i, og så legge deg til å sove? Hvorfor ikke? Mener du det er for farlig, for høy risiko?

Vil du ta med laderen til mobiltelefonen din på soverommet og lade telefonen når du sover? Er det trygt?

Feil på elektriske apparater og feil bruk av elektrisk utstyr står for så mye som 35 prosent av brannårsakene i Norge. Mobiltelefonladere som er skadet, kan raskt utvikle sterk varme. Skadene kan være brudd i ledninger og løse transformatorer.

Brannteori

Hvordan oppstår en brann? Når de tre elementene

  • brennbart materiale
  • tilstrekkelig varme
  • nok tilgang på oksygen

er til stede, så kan en brann oppstå. Det er en fjerde faktor som må til, og det er mengden av energi/varme som må tilføres det brennbare materialet for at det skal nå tenntemperatur og antenne.

Utviklingen av en brann

StartfaseIkke synlig røyk eller gass, moderat varmeutvikling. Ingen tegn til at det er i ferd med å utvikle seg til en brann.
GlødefaseSvak varme- og røykutvikling, ingen åpen flamme. Materialet avgir brennbare gasser.
FlammefaseÅpen flamme oppstår, gassene som er oppvarmet, antennes. Rask temperaturstigning og mye røyk.
BrannfaseVarmen har tilstrekkelig temperatur og tilgang til oksygen, slik at den kan brenne av seg selv uten ytre påvirkning.