Fagstoff

Lover, regler og krav – en oversikt

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

Her er en oversikt over noen nyttige nettsider og dokumenter som kan benyttes i brannvernarbeidet. Gjennom oppgavene nederst får du øvelse i å finne fram i reglene.

Bilde av Norges lover med klubbe.
Fotograf: Mimsy Møller
 

lovdata.noLovdata, logo
Opphavsmann: Justisdepartementet, Det juridiske fakultet ved UiO
 

ElektrikerDet stilles strenge krav til vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.
Fotograf: Bertil Ericson

Lover og forskrifter

Regelhjelp.no – Veiviser til regelverk for virksomheter 
Denne nettsida er en god startside i leting etter kravtekster. Her kan du se hvilke krav som stilles til tilsvarende virksomheter, og benytte deg av dette i eget sikkerhetsarbeid.

Brann og eksplosjonsvernloven 
Loven beskriver generelle lovkrav til virksomheter, og er førende for øvrig dokumentasjon.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)  
Dette er en detaljert tolkning av brann- og eksplosjonsvernloven.

Veiledning til FOBTOT 
Denne veiledningen gir en detaljert tolkning av lov og forskrift. Dette er et av de mest brukte dokumentene i brannvernarbeid i virksomheter i Norge. Veiledningen gir forståelig, nyttig og ofte konkret informasjon.

Plan- og bygningsloven 
Dette er de generelle lovkrava til bygging og krav til brannsikkerhet ved utforming av bygg, blant annet ut fra hva slags aktiviteter som skal foregå i bygget. Det kan være store forskjeller på krav til bygninger som utenfra ser like ut, for eksempel krav til brannsikkerheten på et hotell og på en forretningseiendom.

Veiledning om tekniske krav til byggverk
– gir detaljert informasjon og praktisk veiledning til lov og forskrift.

Arbeidsmiljøloven 
– inneholder krav som skal ivareta blant annet de ansattes sikkerhet i arbeidssituasjonen.

Internkontrollforskriften 
– beskriver krav til systematisk arbeid for å ivareta arbeidsmiljø og sikkerhet, og vern av ytre miljø.

El-tilsynsloven 
– gjelder krav til el-tilsyn på eiendommer.

Forsikringsavtaleloven 
Denne loven forteller blant annet om hvilke krav og rettigheter virksomheten og forsikringsselskapet har i en avtale.

Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG) 
Her finner vi mye konkret informasjon som er nyttig som verktøy. Men vi må se på forsikringsavtalen som for eksempel hotellet har med sitt forsikringsselskap, for å vite nøyaktig hvilke krav forsikringsselskapet stiller. FG-krav gir detaljerte føringer for hvordan man skal sikre seg best mulig, og sett opp mot de vanligste kravene som forsikringsselskapene stiller.

Andre gode kilder

 

Oppgaver

Finn svarene i dokumenter som det er lenker til her. Skriv ned hvilken paragraf eller tekst dere finner svaret i.

  1. Hva sier «Veiledning til FOBTOT» om krav til brannvernopplæring i § 13 bygg?
  2. Hvem har ansvaret for brannsikkerheten på en eiendom?
  3. Er det bare eier og leder som har ansvar for brannvernarbeidet på arbeidsplassen?
  4. Hva er anbefalt maksimum lengde til nærmeste håndholdte slokkemiddel i § 13 bygg?
  5. Hva er kravet til røykdetektorer og slokkemidler i private boliger?