Fagstoff

Brann – lover, forskrifter og øvrige krav

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Brannslukningsutstyr

Som sikkerhetsansvarlig må man kjenne til hvilke krav som stilles til sikkerheten i virksomheten.

RøykutviklingÅ redde menneskeliv er det viktigste dersom det oppstår brann!
Fotograf: Erlend Aas

 

Paragraftegn. Illustrasjon.Brannvernarbeid styres av lover og forskrifter.
Opphavsmann: Snorre Tørriseng

 

LofilterLeverandøren av en tørketrommel stiller krav til kunden om rengjøring av lofilteret. Dersom kravene til rengjøring og vedlikehold ikke følges, går det ut over garantien for produktet.
Fotograf: Terje Bringedal
 

Krav til brannvernarbeidet

For å kunne utføre sikkerhetsarbeid på en god nok måte må vi kjenne til hvilke verdier vi skal beskytte, og hva vi skal beskytte dem mot. Når det er brann vi skal beskytte mot, vil den høyeste verdien alltid være menneskeliv.

Alt sikkerhetsarbeid må være forankret i risikovurderinger. Risikovurdering handler også om hvilke krav som stilles til virksomheten vi skal beskytte, og hva konsekvensene kan bli dersom vi ikke overholder kravene.

Lover og forskrifter

Å følge loven med tilhørende forskrifter skal være en selvfølge. Men det er ikke alltid like lett å vite hvilke lover som finnes, og hva de inneholder. Mange lovtekster er dessuten vanskelige å forstå.

Er det slik at dersom man følger loven, så er man sikker på at man oppfyller alle krav som stilles til egen virksomhet? Nei, det er langt mer som må følges opp!

Andre krav

Forsikringsselskapene krever at vi følger loven, men de har ofte strengere krav enn loven. Konsekvensen kan være at dersom vi bare følger lovteksten og ikke ser på de kravene som forsikringsselskapet stiller til virksomheten, så risikerer vi å ikke få utbetalt hele forsikringssummen dersom noe skjer.

Hvis vi både følger lover og forskrifter og forsikringsselskapets krav, så tilfredsstiller vi vel alle krav? Ikke nødvendigvis: Hva med kravene til dine leverandører? Kan de stille krav til deg som kunde? En leverandør kan si at den garantien for at din varmeovn er trygg å bruke, bare gjelder dersom du følger kravene til renhold, vedlikehold og bruk.

Dine kunder kan også stille krav til brannsikkerheten. For eksempel kan store firmaer stille krav til HMS-arbeidet ved et hotell for at de skal velge hotellet som fast overnattingssted for sine ansatte.

Til slutt har du dine egne internkrav til sikkerhet.

Vi må ha kontroll over krav fra:

  • lover, forskrifter
  • forsikringsselskaper
  • leverandører
  • kunder
  • oss selv

Å finne fram i jungelen av krav er ingen enkel oppgave, og vi kan ikke gå inn i enkeltkravene her. Men vi må kjenne til at kravene eksisterer, og vite hvor vi kan finne dem. Her er det viktig å vite hvor man skal lete.