Fagstoff

Hvordan ivaretar vi sikkerheten?

Publisert: 18.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Sikkerhetsutstyr

Å ta godt vare på barn og unge er noe av det viktigste samfunnet vårt kan gjøre. Derfor må vi alltid prioritere sikkerheten høyt i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og andre tilbud til de unge.

Sikkerhet er selvsagt ikke et entydig begrep. Det er ikke mulig å gardere seg mot alle slags ulykker og skader, for vi skal også ta hensyn til barnets totale utvikling.

Dukke, gyngehest og to trestoler. Foto.Leke    
Bøker. Illustrasjon. Lover  
Myndighetene har innført en rekke lover og regler som skal hjelpe oss til å ta vare på barn og unges sikkerhet.

Lek er en prosess der barn lærer å mestre situasjoner som kan medføre risiko. De må gjøre noen nødvendige negative erfaringer, som å falle, å skli og å få skrubbsår, for å bli trygge mennesker.

For den som skal arbeide med barn, er det en utfordring å balansere hensynet til at barn skal få ta del i aktiviteter som gir utfordring og utvikling, opp mot hensynet til at man skal unngå at det skjer unødvendige og alvorlige uhell.

Som du vil se på sidene framover, blir det gjort mye for å unngå helseskader på de arenaene der barn ferdes. Like fullt dukker det stadig opp nye potensielle farer.

Livsstilen vår endrer seg stadig. Det samme gjør forventningene vi har til livet. I dag ser vi en tendens til at voksne ønsker at barna skal bli store før tiden. For noen år siden pleide foreldre å kjøpe trehjulssykkel til barna da de var i to–tre-årsalderen. I dag blir det stadig vanligere at barn får tohjulssykkel i samme alder, med klar forventning fra opphavet om at de raskt skal lære seg å sykle uten støttehjul. Men stor fart, høy sittestilling og uutviklet balanseevne er en dårlig kombinasjon.

Både kommuner og private barnehageeiere har tegnet ulykkesforsikring for samtlige barn i barnehagen. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på turer og ekskursjoner og på veien til og fra barnehagen.

Hvordan ivaretar vi sikkerheten?

Myndighetene har utarbeidet en rekke retningslinjer, forskrifter og vedtekter som skal gi maksimal sikkerhet på steder der barn og unge oppholder seg: på lekeplasser, i barnehager, på fritidsklubber og på skoler. Staten har også innført bestemmelser for leker og utstyr som brukes på de forskjellige arenaene.

De viktigste bestemmelsene er

 • barnehageloven
 • forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
 • forskrift om sikkerhet ved leketøy
 • forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler


I tillegg finnes det mange andre lover og forskrifter som inneholder bestemmelser som er viktige for arenaene til barn og unge. Noen eksempler er

 • brannvernloven
 • smittevernloven
 • lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
 • forskrift om grunnskolen
 • forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
 • forskrift om vannforsyning og drikkevann

 

Den som skal arbeide med barn og unge, synes kanskje til å begynne med at det er mye å huske på og mange retningslinjer å overholde. En rapport fra Den europeiske barnesikkerhetsalliansen (European Child Safety Alliance, ECSA) i 2007 plasserte imidlertid Norge midt på treet i Europa når det gjelder sikkerhetsregler og forebyggende arbeid.

Relatert innhold

Under relatert innhold finner du en lenke til en fagstoffside ommiljørettet helsevern i barnehagen. På denne siden finner du mye fagstoff om sikkerhet som du bør sette deg inn i.

Utfordringer til deg

 

 

Oppgaver
Relatert innhold