Fagstoff

Formering hos nesledyr

Publisert: 18.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Glassmanet

I våre farvann er manetene de nesledyrene som er lettest å oppdage. Undersøker vi fjæra nøye, finner vi mange andre nesledyr, blant annet fargerike anemoner. Nesledyrene er spesielt tallrike i grunne tropiske farvann der vi for eksempel finner mange ulike arter steinkoraller som bygger korallrev. Nesledyrene er enkelt bygget, men har mange ulike måter å formere seg på.

Fjæresjørose, Utricina felinaDen vakre fjæresjørosa lever i fjæra, vanligvis under lavvannsmerket. Du kan finne den mellom steiner.   

 

tropisk korallrevDyreliv på et tropisk korallrev.  

 

Lophelia dypvannskorallerSteinkorallen Lophelia pertusa danner rev på dypt vann langs norskekysten og i alle andre dyphav. Dypvannsrevene er tilholdssted for mange andre organismer, men de vokser svært sakte.  

 

Glassmanet og brennmanetNår vind og strøm står mot land om sommeren, kan store mengder glassmaneter og brennmaneter samle seg i fjæra. 

 

En hesteaktinie har "født" levende ungerHesteaktinien (Actinia equina) er et eksempel på en vivipar anemone, altså en anemone der nye individer utvikles ferdig inni kroppen til morindividet før de slippes ut gjennom munnåpningen.  

 

Image showing the thumbnail for content named \"Generasjonsveksling\"eForelesning om generasjonsveksling, med glassmanet som eksempel.  

 

Tegnet livssyklus.Generasjonsveksling hos glassmanet. 

Hva er nesledyr?

Nesledyrene hører til rekken Cnidaria, der vi finner koraller og anemoner, små hydroider og frittlevende maneter. De aller fleste lever i havet, men noen få hydroider finnes i ferskvann. Nesledyrene er svært enkelt bygget med tre cellelag og uten indre organer. Navnet har de fått fordi de inneholder stikkende nesleceller som lammer byttedyr og kan svi kraftig ved berøring.

Tropiske korallrev

Korallrev tørrlagt ved lavvann.Korallrev på Fijiøyene i Stillehavet som er tørrlagt ved lavvann.De grunne, varme tropiske havene er levestedet til mange steinkoraller. Gjennom et samliv med encellede alger utnytter de sollyset og bygger imponerende korallrev ved å binde kalsium fra vannet. Sammen med korallpolyppene lever det mange andre virvelløse dyr og fargerike fisker her. Korallrevene er havets mest mangfoldige økosystem, men revene er nå sterkt truet av global oppvarming.

Nesledyr i våre farvann

Tangblomst, Clava multicornisDen lille hydroiden Clava multicornis (tangblomst) lever øverst i fjæra og vokser ofte i små kolonier på tang og tare.Langs norskekysten finner vi dyphavskoraller som også bygger rev. Korallrevene på kontinental-sokkelen er våre eldste levende dyresamfunn. Noen er mer enn 8000 år gamle. I dag er mange av revene fredet, men blir allikevel utsatt for skade fra fiskeredskaper.


I norske farvann kan du også finne mange nesledyr på grunt vann. På bryggepåler, steiner og på tang og tare i fjæra lever anemoner og fargerike hydroider. Om sommeren flyter store brennmaneter og de blå glassmanetene omkring i de frie vannmassene.

Nesledyras formering

Formering hos steinkorallEn steinkorall fra et tropisk korallrev gyter pakker med egg- og sædceller i de frie vannmassene.Blant nesledyrene finner vi særkjønnede arter så vel som hermafroditter. Mange av artene formerer seg både kjønnet og ukjønnet. De fleste anemoner og koraller gyter egg- eller sædceller i de frie vannmassene hvor eggene blir befruktet. Zygoten utvikler seg til en liten, frittsvømmende larve som er dekket med cilier (planulalarve). Denne slår seg ned på bunnen og vokser opp til et nytt nesledyr.

På korallrevene ved Australias østkyst skjer formeringen samtidig hvert år en natt i november. Da gyter millioner av korallpolypper egg- og sædceller i vannmassene. Masseformeringen blant de tropiske korallene er et spektakulært skue og styres først og fremst av vanntemperaturen og månelyset.

Anemoner (sjønellik) – en koloni av nesledyr med brungule "stilker" og tentakler i toppen, som en blomst.Denne kolonien av anemoner (sjønellik, Metridium senile) er dannet ved at ett morindivid har snørt av nye individer fra fotskiven. Anemonene er derfor genetisk identiske.Nesledyr kan formere seg ukjønnet på ulike måter. Anemonene kan dele seg i to eller snøre av vevsbiter fra fotskiven og på den måten klone nye, genetisk identiske individer. Noen anemoner er vivipare, som betyr at nye individer utvikler seg inni morindividet som så «føder» levende unger. Hesteaktinien, som er ganske vanlig i tidevannssonen langs norskekysten, er et eksempel på dette. Den danner unger ved å avsnøre vevsbiter eller ved partenogenese (utvikling av ubefruktede egg), mens kjønnet formering ennå ikke er kjent hos arten.

Generasjonsveksling

Mange maneter og hydroider veksler mellom ukjønnet- og kjønnet formering i løpet av livssyklusen sin. Dette kalles generasjonsveksling. Formering ved generasjonsveksling øker sjansen for å overleve samtidig som den genetiske variasjonen blir ivaretatt.

Generasjonsveksling hos glassmaneten (Aurelia aurita).Glassmaneten (Aurelia aurita) er et godt eksempel på et nesledyr som har generasjonsveksling. Hos denne arten foregår formeringen slik:Generasjonsveksling hos glassmanet.Voksne, særkjønnede maneter gyter i vannmassene.Sædcellene befrukter eggcellene og danner en zygote. Dette er den kjønnede delen av formeringen.Zygoten gjennomgår flere celledelinger og utvikler seg til en liten larve dekket av flimmerhår (planulalarve).Den ferdige larven svømmer i vannmassene og fester seg til en stein eller en tarestilk.Larven utvikles til en fastsittende polypp med festeskive i den ene enden og tentakler i den andre.Polyppen vokser og deler seg etter hvert til mange, genetisk like individer som henger sammen i en stabel. Nå kalles polyppen strobila.Når individene er ferdig utviklet, løsner de fra stabelen og blir til små, frittlevende maneter som kalles ephyrer. Dette er den ukjønnede delen av formeringen.Småmanetene driver med havstrømmene, spiser plankton og vokser til voksne, kjønnsmodne glassmaneter som starter formeringssyklusen på nytt.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff