Fagstoff

Klage på pakkereiser

Publisert: 22.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Feriedrømmer

Det er tre klagenemnder for reklamasjon på reiser: Pakkereisenemnda, Transportklagenemnda Fly og Transportklagenemnda Jernbane. Her skal vi ta for oss Pakkereisenemnda.

Ble pakkereisen som forventet? Fikk forbrukeren ønskene sine oppfylt?Ble pakkereisen som forventet? Fikk forbrukeren ønskene sine oppfylt?
Fotograf: David Trood
  

 

Oppgave:
Avgjørelser i Klagenemnda for pakkereiser

Gå inn på nettportalen til Klagenemnda for pakkereiser.

 

Søk på tidligere klagesaker innenfor ulike områder (hotellstandard, mangler, forsinkelser, uoppfylte ønsker, feilbooking, støy osv.).

 

Drøft resultatet og hva som ligger til grunn for avgjørelsen i ulike saker.

 

 

Er standarden på hotellrommet like bra som arrangøren av pakkereisen har lovet?Er standarden på hotellrommet like bra som arrangøren av pakkereisen har lovet? 

Hvem behandler klager?

Norsk ReiselivsForum (NRF) behandler klager på alle reisearrangører som stiller garanti til Reisegarantifondet. NRF er en medlemsorganisasjon med hovedformål å drifte reiselivsrelaterte klagenemnder.

Pakkereisenemnda

Norsk ReiselivsForum drifter Pakkereisenemnda etter avtale med Forbrukerrådet.

Pakkereisenemnda behandler klager mellom forbruker og arrangør eller formidler (for eksempel reisebyrå) av pakkereiser i Norge der forbrukeren har betalt reisen selv.

Den som har noe å klage på, skal først henvende seg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet, slik at turarrangøren får mulighet til å rette feil eller mangler så raskt som mulig.

Turarrangøren må få mulighet til å rette feil og mangler før forbrukeren går videre med klagen.Turarrangøren må få mulighet til å rette feil og mangler før forbrukeren går videre med klagen.
Fotograf: Nils Bjåland
 

Forutsetningen for å få prisavslag eller erstatning etter hjemkomst er at turarrangøren har fått mulighet til å rette feilen i løpet av ferieoppholdet.

Dersom forholdene det blir klaget over, ikke er tilfredsstillende rettet, kan klagen settes fram etter at reisen er avsluttet. Skriftlig reklamasjon må være framsatt til turarrangøren eller formidleren senest fire uker etter hjemkomst.

Nemnda deler klagesakene i følgende områder:

  • hotellstandard
  • mangler
  • forsinkelser
  • uoppfylte ønsker
  • feilbooking
  • støy
  • annet

Dersom en klage angår flere forhold, skal klagen plasseres under  hovedforholdet i klagen.

Tips

Vi kan lære mye om klager ved å lese nemndas avgjørelser i tidligere klagesaker.