Fagstoff

Andre metoder for å lage musserende vin

Publisert: 10.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

bilde av Musserende vin  

bilde av kontroll av musserende vinKontroll av musserende vin på Wackerbarth slott bilde av fylling av magnumflasker med musserende vinFylling av magnumflasker med musserende vin i Ungarn bilde av et glss med musserende vinGlass med musserende vin bilde av Musserende vinMusserende vin

Den lukkede beholders metode (cuvee-close-methode)

Champagnemetoden er veldig omfattende og kostbar. Derfor er det utviklet en del enklere metoder.

Mest kjent er «den lukkede beholder». Her foregår annen gangs gjæring på en lukket tank i stedet for på flaske som i Champagne. For å få vekk bunnfallet filtreres vinen, og temperaturen settes ned til −4 ºC før den tappes på flasker. Den lave temperaturen binder karbondioksidet til vinen slik at det ikke forsvinner under tappingen. Dette er en mye billigere produksjon, og vinen kommer hurtigere i salg, men kvaliteten er ikke den samme som for champagne. Musseringen (boblene) er heller ikke så fin.

Transfer-/overføringsmetoden

Dette er en mellomting mellom champagne- og tankmetoden. Annengangs gjæring foregår på flasker, men i stedet for den tungvinte måten en fjerner bunnfall på i champagnen, filtreres vinen før den tappes over på nye flasker. Denne måten er mye brukt i USA.

Karboniseringsmetoden

Denne metoden er den rimeligste og blir ikke sett på som helt akseptabel av enkelte. Det foregår på samme måte som en lager mineralvann. Vinen tilsettes rett og slett CO2. Denne metoden brukes gjerne på hvitvin av lav kvalitet. Karbondioksid kan dekke over mangel på kvalitet. Boblene blir forholdsvis store og forsvinner raskt. 

De forskjellige metodene brukes i de fleste land, også champagnemetoden. Andre land som EU har handelsavtale med, har imidlertid ikke lov å skrive dette på etiketten, så de omtaler den som mehtode classic. Spania har sin egen benevnelse. Der kaller de den cava. 
I Italia bruker en betegnelsen spumante om vanlig musserende vin, mens frizzante er en vin med svak mussering.  
I Tyskland kalles musserende vin for Sekt. Har vinen denne betegnelsen, behøver ikke vinen en gang være tysk. Den kan komme fra et annet land og bare være gjort musserende i Tyskland. En annen generell betegnelse er Schaumwein. Bedre kvalitet er det om vinen betegnes som Deutcher sekt. Da er vinen produsert i Tyskland. Den høyeste kvaliteten er Prädikatsekt.
I USA bruker vinprodusentene betegnelsen champagne på musserende vin, men den kan ikke eksporteres.

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for