Fagstoff

Kast av to mynter hundre ganger

Publisert: 10.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

To tikroner Vi ser igjen på den stokastiske variabelen X som antall kron ved kast av to tikroner.

I tabellen nedenfor har vi regnet ut forventningsverdien og variansen til X.

x012Sum
P(X = x)0,250,500,251
x · P(X = x)00,500,50µ = 1,00
(x - µ)2 · P(X = x)0,2500,25Var(X) = 0,50

 

La S være antall kron ved kast av to tikroner hundre ganger.

Sentralgrensesetningen sier at da er S normalfordelt med forventningsverdi og standardavvik Normalfordelingskurve  

µ = 100 · 1,00 = 100

σ=100·0,50=50.

Areal under grafen viser for eksempel at

P90<S<110=0,84=84%.

Sannsynligheten for at du får mellom 90 og 110 kron når du kaster to tikroner 100 ganger, er 84 %.

Du kan simulere myntkast i GeoGebra. Se om du får praksis til å stemme med teorien.

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt