Fagstoff

Trigonometrisk funksjon som modell

Publisert: 25.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Vi har tidligere i funksjonskapitlet, i avsnittet Modellere periodiske fenomener, sett hvordan harmoniske svingninger kan modelleres ved en sinusfunksjon, og hvordan vi uten digitale hjelpemidler kan finne funksjonsuttrykket til en slik modell.

Harmoniske svingninger kan også modelleres ved regresjon i GeoGebra.

Trigonometrisk funksjon som modell 

Eksempel

      x        0      1     4     7      9    10    12  13  15  17  20  22  24
   T(oC)    19    17    15    17   19    21  25    26    27    26    24    22    18  

 

Bilde av lindesnes fyr

Tabellen viser temperaturer målt gjennom et sommerdøgn ved Lindesnes fyr. Temperaturen, T, er målt i grader Celsius, og x er antall timer etter midnatt.

Ved regresjon i GeoGebra får vi en sinusfunksjon som vi ser er en bra modell for temperatursvingingene dette døgnet.Bilde av et koordinatsystem

Oppgaver

Generelt