Fagstoff

Polynomfunksjon som modell

Publisert: 25.04.2013, Oppdatert: 15.12.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Polynomfunksjoner kan også brukes som modeller.

Ved regresjon i GeoGebra velger du da «Polynom» som regresjonsmodell. Du må i tillegg velge graden på polynomet.

Oppgaver

Generelt