Fagstoff

Potensfunksjon som modell

Publisert: 25.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av en skisse av en pendel På figuren til høyre ser du en skisse av en pendel. Når du drar pendelkulen ut til siden slik figuren viser, og slipper den, vil kulen svinge fram og tilbake.

Svingetiden til pendelen er tiden det tar fra du slipper pendelkulen til den er tilbake i samme posisjon. Svingetiden måles i sekunder.

Svingetiden endrer seg når vi endrer lengden på snoren.

Bilde av et koordinatsystem Hvis vi måler svingetiden ved ulike snorlengder og foretar en potensregresjon, finner vi en sammenheng tilnærmet gitt ved modellen f nedenfor

f(x)=2,0·x0,5

Denne modellen er en potensfunksjon.

Potensfunksjoner kan skrives på formen f(x)=axb, der a og b er konstante tall, og x er grunntallet i en potens.

Når du skal foreta en potensregresjon i GeoGebra, velger du «Regresjonsanalyse» og «Analyser». Deretter «Potens» som regresjonsmodell.

Bilde av et screenshot fra GeoGebra  

Oppgaver

Generelt