Fagstoff

Matematiske modeller

Publisert: 23.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Bilde av en skyvelæreSkyvelære  Bilde av en tenkeboble  

Matematiske modeller 1 

Formelen V=43πr3, som viser sammenhengen mellom radius i en kule og volumet av kula, er et eksempel på en matematisk modell. Hvis vi kjenner radius i en kule, kan vi bruke modellen til å regne ut volumet av kula. Motsatt kan modellen brukes til å regne ut radius når vi kjenner volumet.

Å lage matematiske modeller som viser sammenhengen mellom ulike størrelser kalles å modellere. Ved hjelp av en modell prøver vi å beskrive virkeligheten med matematikk.

I dette kapittelet skal vi se på hvordan vi på grunnlag av observerte data kan formulere matematiske modeller.

Matematiske modeller 2 

Oppgaver

Generelt