Fagstoff

Lydnivå og hørselsskader

Publisert: 18.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Baby med øreklokker

Lyd er lydbølger som vi fanger opp og tolker. Lydbølger med høy frekvens oppfatter vi som lyse toner, mens lydbølger med lav frekvens oppleves som dype toner. I tillegg varierer styrken på lyden. Mye bråk eller høy lyd over tid kan føre til hørselstap. Stadig flere unge får hørselsskader grunnet mye høy musikk. Fullstendig eller redusert hørsel kan også være medfødt.

Hvor registreres de ulike frekvensene i sneglehusetUlike frekvenser stimulerer forskjellige sanseceller på basilarmembranen. De høyeste frekvensene blir registrert nærmest det ovale vinduet, mens de laveste frekvensene blir registrert nærmest spissen av sneglehuset.    

Undersøkelse av hørselen til en ung jenteAudiometri er en vanlig metode som benyttes for å teste hørselen.  

Byggmester Bob med hørselsvernStøy over lang tid er en av hovedårsakene til at mange får problemer med hørselen. 

Ungdommer som spiser lunsj i kantinaI et rom med mange personer er det vanskelig for dem med nedsatt hørsel å oppfatte språk og talelyder på grunn av bakgrunnsstøy og ukjente stemmer. Dette er ofte lett å glemme når de fungerer så godt i situasjoner der det bare er to som prater sammen uten bakgrunnsstøy.     

Gutt som lytter på høy musikk gjennom øretelefonerFlere og flere unge rammes av hørselstap. Årsaken er trolig bruken av øretelefoner med høy musikk. Øret tåler forholdsvis høy musikk så lenge det får tid til å restituere seg mellom belastningene.   

Eldre dame med svekket hørselDet er helt normalt at hørselen svekkes med alderen, såkalt alderstunghørthet (presbyakusis).   

Frekvens og styrke

Ulike lyder har forskjellige frekvenser og styrker. Frekvensen til en lydbølge bestemmer tonehøyden. Frekvens er antall svingninger per sekund og måles i hertz (Hz). Mennesket kan ikke oppfatte lyder ved alle frekvenser. Ungdom oppfatter lydbølger med svingninger på 20–20 000 Hz, men dette endres med alderen. Etter hvert som vi blir eldre, mister vi evnen til å høre lyder med høye frekvenser. En person som har passert 60 år, hører vanligvis ikke frekvenser over 10 000 Hz.

Lydstyrken (lydtrykk) er også med på å bestemme om vi hører en lyd eller ikke. Lydstyrken måles i desibel (dB) og har en logaritmisk skalaDesibel (dB) er en logaritmisk enhet. Det vil si at 10 dB tilsvarer ti ganger sterkere lyd enn 1 dB, og 20 dB er ti ganger sterkere enn 10 dB osv.. Den er bestemt av hvor tett molekylene er presset sammen ved hver fortetning i en lydbølge. En gjennomsnittlig person kan høre lyder ned til 0 dB. Hvis lydstyrken kommer opp i 85 dB eller sterkere, kan det forårsake varige hørselsskader. En vanlig samtale ligger på cirka 50 dB.

Høreområdet med tanke på frekvens og desibel angitt i graf  Hørselsevnen måles ofte ved audiometri, som er en måling av følsomheten for toner ved forskjellige frekvenser. Ved hver frekvens blir lydstyrken senket gradvis til man finner den svakeste tonen som forsøkspersonen oppfatter. Resultatet 0 dB indikerer normal hørsel, mens et resultat høyere enn 20 dB defineres som nedsatt hørsel.

Tips: Det finnes en rekke ulike apper for å måle lydstyrke i desibel og frekvens (tonegenerator).

Hørselsskader

Hørselstap betegner en tilstand hvor en person har delvis eller fullstendig tap av evnen til å oppfatte lyder. Tilstanden kan være medfødt eller skyldes skader eller sykdom. Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper, nemlig mekanisk hørselstap og nevrogent hørselstap.

Ørevæske som kommer ut av øret hos et barn. Mekaniske skader er fysiske hindringer som gjør at lydbølgene ikke når fram til det indre øret. Dette omfatter skader og blokkeringer i selve øregangen (voks, betennelse), skader på trommehinnen og skader i mellomøret (forkalkninger, brudd, betennelse).


Nevrogent hørselstap kommer av skader i de delene av nervesystemet som omfatter lyd. Dette kan være skader i det indre øret eller i hørselsbanene. Skadene kan være medfødte eller forårsaket av for eksempel slag mot hodet, støy eller sykdom (svulst, hjernehinnebetennelse). Tinnitus (øresus) er opplevelsen av lyd som ikke skyldes noen ytre påvirkning. Det er forstyrrelser i nervesystemet som gjør at de med tinnitus hører susing, piping og ringing i ørene.

Gutt med cochlea implantatCochlea implantat.Hørselstap kan i mange tilfeller behandles eller opereres, og det finnes hjelpemidler som høreapparatHøreapparat er en elektronisk innretning som forsterker lyden for dem med nedsatt hørsel. Høreapparatet er satt sammen av en mikrofon, en forsterker og en høytaler samt batterier. Apparatet plasseres i eller bak øret. og cochleaimplantatCochleaimplantat (sneglehusforsterker) er en liten elektronisk innretning hvor lyden fanges opp av en mikrofon bak øret. Lyden blir sendt til en taleprosessor, hvor den bearbeides og omdannes til elektriske impulser. Via en mottaker operert inn under huden bak øret sendes impulsene via ledninger til elektrodene som er plassert i sneglehuset. Elektrodene stimulerer hørselsnerven, som igjen sender signalene videre til hjernen hvor de tolkes.   som er med på å forsterke lyden som oppfattes. I tillegg finnes det en rekke andre tekniske hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for dem med svekket hørsel.

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for