Veiledning

Slik bruker du Scrapbook

Publisert: 18.04.2013, Oppdatert: 04.05.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

eksamenslogo  

Tips

   

 

 

Her kan du laste ned tillegget:

Scrapbook 

 

Oversikt over meny i ScrapBook. Skjermdump.    

Når du lagrer en nettside, bestemmer du hvor mange lenkenivåer du vil lagre. Velg "Save Page As" og kryss av antall nivåer i "In-depth Save".

 

faksimile som viser hvordan man kommenterer en nettside i ScrapbookDu kan markere og kommentere en nettside i Scrapbook. 

 

Å samle inn og sortere informasjon

På selve eksamensdagen har du ikke fri tilgang til Internett. Men i forberedelsestiden før eksamen er alle hjelpemidler tillatt, også Internett. Derfor er det viktig at du lærer deg å samle inn og bearbeide nettsider slik at du kan bruke dem effektivt. Et viktig arbeidsredskap i denne fasen er verktøyet Scrapbook.

Hva kan du bruke Scrapbook til?

  • Scrapbook lagrer hele sider, deler av sider eller flere sider samtidig. Hvis en side har lenker til andre sider, kan du også velge å lagre disse.
  • Sidene lagres med opplysninger om opprinnelig nettadresse og dato for lagring.
  • Du kan enkelt legge til kommentarer på de lagrede sidene, eller bruke "markørpenn".
  • Du kan også gjøre tekstsøk i de sidene du har lagret.
  • Du kan opprette mapper og undermapper for lagring. Det er lurt dersom du har lagret mange sider.
  • Du kan flytte enkeltsider eller mapper gjennom å bruke "dra og slipp", akkurat som i en vanlig filbehandler.

Slik installerer du Scrapbook

Du må bruke nettleseren Firefox for å få utnyttet verktøyet Scrapbook fullt ut. Scrapbook laster du ned som et tillegg til nettleseren. Gå til nedlastingssiden, finn Scrapbook og klikk ”Add to Firefox". Husk at du må starte Firefox på nytt når du har lastet ned tillegget. Da vil Scrapbook dukke opp i den øverste menylinjen. Scrapbook finnes også for nettleseren Chrome.

Har du stor nok skjerm, vises de lagrede sidene i et sidefelt i nettleseren. Høyreklikk for å åpne de sidene du har lagret. Velg "Properties". Da får du fram den opprinnelige filadressen og datoen.