Fagstoff

Gjennomsnitt og forventningsverdi

Publisert: 05.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Tabell over frekvens av karakter på prøve Tidligere i dette kapittelet så vi på karakterfordelingen ved en matematikkprøve i en S2-gruppe.

Vi kan finne gjennomsnittskarakteren ved å summere verdiene av alle karakterene og så dividere med antall karakterer.

Gjennomsnittskarakteren blir

X¯=2·1+8·2+7·3+5·4+7·5+1·630X¯=100303,3

Den stokastiske variabelen X er karakteren til en tilfeldig elev i gruppen.

Vi ser av tabellene at gjennomsnittskarakteren i gruppen er lik forventningsverdien til den stokastiske variabelen.

Hvis vi gjentar forsøket mange nok ganger, trekker en elev tilfeldig fra gruppen og ser på karakteren, vil gjennomsnittet av karakterene nærme seg forventningsverdien.