Fagstoff

Kumulativ sannsynlighet

Publisert: 05.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Vi ser igjen på forsøket «Kast med to tikroner».

Myntkast  

Vi definerte den stokastiske variabelen X som antall kron og fikk da sannsynlighetsfordelingen nedenfor.

x012
P(X = x)0,250,50,25

 

Vi legger nå til en ny rad i tabellen som viser de kumulative sannsynlighetene.

x012
P(X = x)0,250,50,25
P(X ≤ x)0,250,751,00

 

Tallene i denne raden viser sannsynligheten for at den stokastiske variabelen er lik eller mindre enn den gitte x- verdien.

For eksempel er

P(X ≤ 1) = P(X = 0) + P(= 1).

Legg også merke til at vi kan bruke tabellen til å finne sannsynligheten for at den stokastiske variabelen er større enn en gitt verdi. Vi benytter da at samlet sannsynlighet er lik 1.

For eksempel er

P(X > 1) = 1 − P(X ≤ 1) = 1 − 0,75 = 0,25