Oppgave

Oppgave, sluttkontroll

Publisert: 28.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Sluttkontroll skal utføres etter hver jobb. Her er en oppgave i dette temaet.

  Situasjonsbeskrivelse

Du har nå gjennomført en installasjon. Det siste du gjør før den overleveres til eier/bruker, er å foreta en sluttkontroll.

Oppgave

Du har installert et elektrisk anlegg. Installasjonen består av lys, lysstyring og stikkontakter. Du skal nå utføre sluttkontrollen:

• Hvilke målinger skal du foreta?
• Hvilke resultater skal/bør du få?
• Hva slags dokumentasjon bør utarbeides i forbindelse med en slik installasjon?
• Hvilke andre ting vil du gjøre i en sluttkontroll?

Relatert innhold

Faglig