Oppgave

Oppgave, målinger

Publisert: 28.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

   

Du er nettopp ferdig med en installasjon med en glødelampe. Når du skal funksjonsteste, lyser ikke lampa.

Oppgave

Du skal foreta målinger med en spenningstester eller et multimeter på installasjonen for å sjekke om den er i orden. Du skal foreta målinger med et multimeter for å sjekke om lampa er hel.

Mål spenningen i stikkontakten for å sjekke om det er rett spenning.

  • Innstillingsområde
  • Tilkobling
  • Forventet resultat

Hvis det ikke var spenning, må du sjekke sikringen.

Lyspæra er påstemplet 60 W. Mål motstanden i pæra.

  • Innstillingsområde
  • Forventet resultat

Vi går ut fra at spenningen i stikkontakten er 230 V. Regn ut strøm og motstand ut fra 230 V og 60 W.

Stemmer resultatene?

Hvorfor eller hvorfor ikke?

 


 

   

Situasjonsbeskrivelse 2

I stikkontakten er det plugget inn en kokeplate. Kunden er usikker på om den er i orden.

 

 

Oppgave 

Du skal foreta målinger med et multimeter på en kokeplate for å sjekke om den er i orden. Du skal foreta målinger med et tangamperemeter for å sjekke at installasjonen trekker rett strøm.

 

En kokeplate er påstemplet 2000 W. Spenningen er 230 V. Kunden tror kokeplata er i stykker. Mål motstanden på plata.

  • Innstillingsområde
  • Forventet resultat

Kokeplata er tilkoblet spenning. Du skal sjekke hvor mye strøm plata trekker. Utfør målingen.

  • Innstillingsområde
  • Forventet resultat

Sjekk at resultatene stemmer ved å bruke effektformelen og Ohms lov.

Relatert innhold

Faglig

Praktisk stoff for

Praktisk stoff