Fagstoff

«Verden er blitt mindre»

Publisert: 29.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Tollkontroll

Her skal vi si litt om endringer i verdikjedene og det at vi har fått mer fritid. Dette har ført til økt trafikk over landegrensene.

TekstilproduksjonVarene vi bruker i vår del av verden, produseres svært ofte i land der kostnadsnivået er lavere.
Fotograf: Curt Carnemark
 

Lenke:

På grensen - et magasin fra Tollvesenet 

 

SkiheisDet har blitt mer vanlig å reise til andre land på ferie.
Fotograf: Peter Frischmuth
 

Verdikjedene er blitt endret de siste årene. Svært ofte blir varene vi bruker i vår del av verden, produsert i andre deler av verden der kostnadsnivået er lavere. Dette fører til økt transport over landegrensene.

Vi har også fått mer fritid, og kjøpekraften er bedre nå enn for bare noen tiår siden. Det er i dag helt vanlig å reise på ferie til andre land for nye opplevelser. Å transportere både varer og mennesker er blitt rimeligere, og dette har ført til at «verden er blitt mindre».  Det lønner seg ofte å produsere varer i én verdensdel og transportere dem til en annen verdensdel der forbruket skjer.

Ulike prosedyrer knytter seg til internasjonale reiser eller transport av varer. Klikker du på denne lenken, kommer du til sider som kan være nyttige både for transportører, passasjerer og vareeiere.