Oppgave

Oppgave HMS

Publisert: 27.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon fritekst. Foto  Du skal her foreta en risikoanalyse av et oppdrag.

Situasjonsbeskrivelse

Du skal i gang med en installasjon hos en kunde. Før du setter i gang, må du foreta en risikoanalyse og sette i verk risikotiltak i forbindelse med denne jobben.

Oppgave

Jobben du skal i gang med, omfatter installasjon i en garasje. Det skal installeres stikkontakter og lys inne i garasjen, samt utelys og en utvendig stikkontakt. Innvendig lys skal plasseres oppunder mønet, i en høyde på nesten 3 meter. Hva må du her ta hensyn til? Utarbeid en risikoanalyse i forbindelse med denne jobben og kom med forslag til tiltak.

Relatert innhold

Faglig