Fagstoff

Grenseinntekt

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

På samme måte som grensekostnaden K'x viser hva det koster å produsere én ekstra enhet av en vare, viser grenseinntekten I'xhvor stor inntekt én ekstra produsert enhet gir.

Grenseinntekt og grensekostnad viser optimal produksjon

Vi så i Overskuddsfunksjonen viser optimal produksjon at vi fikk maksimalt overskudd når den deriverte til overskuddsfunksjonen var lik null. Da hadde grafen et toppunkt.

Tenkeboble, overskuddet Men vi har generelt at

Ox=Ix-Kx

Det betyr at vi får maksimalt overskudd når

O'x=I'x-K'x=0

Det vil si når

I'x=K'x

Vi sjekker ut med våre funksjoner

                    I'x=K'x3x2+150x+11000'=800x-2x2'               6x+150=800-4x                     10x=650                        x=65

Vi får samme resultat som tidligere. Overskuddet er størst når produksjonen er på 65 enheter per uke.

O65=-5·652+650·65-11000=10125

Det maksimale overskuddet blir på 10 125 kroner per uke.

Oppgaver