Oppgave

Oppgave, faglig presist språk

Publisert: 28.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

   

Situasjonsbeskrivelse

 Du er akkurat ferdig med en installasjon hos en kunde. Du har installert endevendere og en mellomvender i et trappehus.

 

Oppgave

Kunden vil ha en forklaring på hvordan dette fungerer, og hvorfor du har installert slik du har gjort. Lag et rollespill der én er fagmann og en annen er kunde.

 

 

Relatert innhold

Faglig