Oppgave

Oppgave, feilsøking

Publisert: 28.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 Situasjonsbeskrivelse

Du har installert en lampe som blir styrt med to endevendere, samt en stikkontakt. Det viser seg at lampen ikke lyser uansett hva du gjør.

Oppgave

Beskriv hvordan du går fram for å finne feilen. Bruk anleggsdokumentasjon og nødvendig måleinstrument

  • Sjekk at alle tilkoblinger er rette.
  • Forviss deg om at alle koblinger er skikkelig festet.
  • Mål spenningen i kretsen.
  • Mål motstanden i lyspære og bryter.
Relatert innhold

Faglig