Fagstoff

Utvikling av identitet

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Generasjoner

Når vi har drøftet identitet og hva det er, snakker vi om identitet som om det er noe stabilt og fast. Psykologen Erik H. Erikson lagde en modell som viser hvordan identitet utvikles gjennom hele menneskelivet – fra fødsel til død. Vi skal se på hans modell og så drøfte hvordan dette synet på identitet kan ha relevans for vårt fagområde. Vi skal også se på hvilken innvirkning mediene har på dannelsen av vår identitet.

Erik H. Eriksons utviklingsmodell

I  denne videoen forklarer psykolog Helga Myrseth om Erik H. Eriksons utviklingsmodell. Erikson var svært opptatt av identitetsbegrepet og fokuserte på den følelsesmessige og sosiale utviklingen som foregår gjennom hele livsløpet. Han delte denne utviklingen inn i stadier eller trinn. På hvert trinn står individet overfor en utviklingskonflikt.

Før du ser videoen bør du se på lærestoffet om identitet og tenke gjennom hva som former identiteten vår.

Eriksons utviklingsmodell  

Oppgaver

Gruppeoppgave

Lag poster, plakat, brosjyre eller hold en miniforelesning.

Hver gruppe tar for seg ETT stadium/trinn. Beskriv hva som kjennetegner dette trinnet, og hvilke konflikter eller utfordringer individet står overfor der (gi eksempler). Hvordan utvikler man en positiv identitet på dette trinnet, og hvordan utvikles en negativ identitet? Hvordan kan dette relateres til kommunikasjon?

Drøft

  1. Hvorfor er det relevant å ha kunnskap om menneskets sosiale og emosjonelle utvikling i studiet om kommunikasjon?
  2. Hvorfor er psykologi relevant i studiet om kommunikasjon?

Medier og identitetsdannelse

Der individet står i sentrum - slik som i våre individualistiske samfunn - kan vi i stor grad sette vår egen identitet i scene, slik vi gjør i sosiale medier. Den franske filosofen Foucault (1926 - 1984) var tidlig ute med å introdusere begrepet "self writing", å skrive seg selv. Les om medier og identitetsdannelse her 

Hør førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Anders Fagerjord, snakke om medier og identitet:

Medier og identitetsdannelse: Anders Fagerjord 

 

Oppgave

Til skriftlig eksamen ble kandidatene bedt om å svare på følgende oppgave:

"Å presentere seg selv på Internett, enten i sosiale medium som Facebook, på datingsider eller på en eigen blogg, er vanlig særlig blant unge i dag. I slike presentasjoner velger man selv hvordan man vil framstille seg. Skriv en tekst der du drøfter hvordan vi framstiller oss på nett, og hvordan kulturene vi er en del av, påvirker hva vi velger å vise av oss selv til andre" (Utdanningsdirektoratet. Eksamen i SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3. Høsten 2012)

 

  • Til eksamen fikk kandidatene en forberedelsesdel med mange lenker, men du kan bruke utviklingsmodellen til Erikson, lenka til artikkelen om medier og identitet og intervjuet som bakgrunn for å skrive teksten.