Fagstoff

Den deriverte til summer og differenser av funksjoner og til en funksjon multiplisert med en konstant

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Summer og differanser  

Potensfunksjon multiplisert med konstant

Vi deriverer summer av og differenser mellom funksjoner ved å derivere ledd for ledd. Legg merke til at vi her også får bruk for regelen for derivasjon av en potensfunksjon multiplisert med en konstant.

 

Eksempel 1              fx=3-x2f'x=0-2xf'x=-2xEksempel 2             fx=x3+5x2f'x=3x2+5·2xf'x=3x2+10x

Oppgaver

Generelt